Subsidie voor verenigingen

  • Subsidie voor sport

    Sportverenigingen die in de gemeente Steenwijkerland zijn gevestigd kunnen een sportsubsidie of een eenmalige/projectsubsidie aanvragen. De sportsubsidie is gebaseerd op het ledenaantal.

  • Subsidie voor EHBO-afdelingen

  • Subsidie voor jeugdclubs

  • Subsidie Gezond in Steenwijkerland

    Natuurlijk wil iedereen gezond zijn en blijven. Een goede gezondheid is tenslotte ontzettend belangrijk. Die goede gezondheid is niet gelijk over de bevolking verdeeld. Zo zijn er bijvoorbeeld gezondheidsverschillen tussen lager en hoger opgeleiden. Er is een landelijke regeling om gezondheidsverschillen te verkleinen: Gezond in de Stad (GIDS). Ook onze gemeente doet hieraan mee. Dat betekent dat we geld van het Rijk krijgen om gezonde plannen te stimuleren.

  • Subsidie Fit op school Steenwijkerland