Kleine subsidies tot € 5.000,-

Subsidies tot € 5.000,- zijn kleine subsidies. Deze subsidies worden na beoordeling meteen vastgesteld. Wel kan er binnen 3 jaar een steekproef worden gedaan. We vragen dan een overzicht van inkomsten en uitgaven.

Aanvragen

U kunt online een kleine subsidie aanvragen.

Bijlagen bij uw aanvraag

De aanvrager moet de volgende gegevens aanleveren:

  • Een beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd
  • Een financiële onderbouwing zoals een begroting

Wanneer aanvragen

Een eenmalige subsidie vraagt u uiterlijk 8 weken voor het begin van de activiteit aan. Wilt u een jaarlijkse subsidie aanvragen? Dan kunt u de aanvraag indienen tot en met 30 juni in het jaar vóór de activiteit. 

Verantwoording en regels

Bij deze subsidie legt u achteraf geen verantwoording af. Het kan zijn dat voor uw subsidie aanvullende regels gelden.

Algemene informatie

Informatie over een aanvraag in de categorie kleine subsidies vindt u in de Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2018.

U kunt ook schriftelijk een kleine subsidie aanvragen (pdf, 205 KB).

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.