Middelgrote subsidies tussen € 5.000,- en € 50.000,-

Subsidies tussen de € 5.000,- en € 50.000,- zijn middelgrote subsidies.

Aanvragen

U kunt online een middelgrote subsidie aanvragen.

Bijlagen bij uw aanvragen

De aanvrager moet de volgende gegevens aanleveren:

  • Een beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
  • De doelstellingen en resultaten die met deze activiteiten worden nagestreefd. Ook moet worden aangegeven hoe deze activiteiten daaraan bijdragen.
  • Een begroting en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Eenmalige subsidie

Een eenmalige subsidie vraagt u uiterlijk 8 weken voor het begin van de activiteit aan.

Verantwoording eenmalige subsidie

Uiterlijk 8 weken nadat de gesubsidieerde activiteit heeft plaatsgevonden, moet u de subsidie verantwoorden.

De verantwoording bestaat uit:

  • een activiteitenverslag, waaruit blijkt dat het doel is bereikt
  • een financieel verslag

U kunt online de aanvraag tot subsidievaststelling indienen.

Jaarsubsidie

Wilt u een jaarlijkse subsidie aanvragen? Dan kunt u de aanvraag indienen tot en met 30 juni in het jaar vóór de activiteit. U krijgt uiterlijk op 31 december bericht of en hoeveel subsidie u ontvangt.

Verantwoording jaarsubsidie

Na afloop van het subsidiejaar moet u de middelgrote subsidie verantwoorden. Deze verantwoording bestaat uit:

  • een activiteitenverslag, waaruit blijkt dat het doel is bereikt
  • een financieel verslag

U kunt online de aanvraag tot subsidievaststelling indienen. Dit moet voor 30 juni na het jaar dat de activiteit heeft plaatsgevonden. 

Algemene informatie

Informatie over een aanvraag in de categorie middelgrote subsidies vindt u in de Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2018.

U kunt ook schriftelijk een middelgrote subsidie aanvragen (pdf, 205 KB) of schriftelijk een aanvraag tot subsidievaststelling indienen (pdf, 199 KB).

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.