Verstrekte subsidies in coronatijd

De maatregelen om de uitbraak van het coronavirus te controleren, raken ook activiteiten en evenementen. Sommige kunnen hierdoor niet doorgaan. Het kan zijn dat u al wel subsidie van ons heeft gekregen om een activiteit of evenement te organiseren. Misschien heeft u er ook zelf voor gekozen om een evenement of activiteit niet door te laten gaan, bijvoorbeeld omdat u niet of niet voldoende aan de richtlijnen van het RIVM kunt voldoen. Daar hebben we begrip voor. Daarom gaan we soepel om met de afhandeling van verstrekte subsidies. Wel moet u het ons – op basis van de Algemene subsidieverordening – laten weten als uw evenement of activiteit niet doorgaat of in aangepaste vorm. Daarover vertellen we hieronder meer.


Gemeente gaat soepel om met afhandeling verstrekte subsidies

Gaat uw evenement of activiteit vanwege de coronamaatregelen niet door, dan gaan we soepel om bij de afhandeling van de subsidie die u daarvoor gekregen heeft. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de subsidie gebruikt kan worden om de voorbereidingskosten te betalen. Of dat de subsidie wordt ingezet voor het organiseren van de activiteit op een later moment. Afhankelijk van de situatie gelden daarvoor wel een aantal voorwaarden. Hieronder leggen we per situatie uit wat u moet doen. Twijfelt u wat voor u van toepassing is? We helpen u graag. U kunt contact met ons opnemen via e-mail: maatschappelijk@steenwijkerland.nl of telefonisch: 14 0521.   

Situatie 1: Uw activiteit/evenement wordt uitgesteld

U kunt ons online via het formulier Wijzigingsverzoek subsidie indienen vragen om een nieuwe einddatum voor uw activiteit/evenement. Dat is alleen nodig als de huidige einddatum die in het subsidiebesluit staat wordt overschreden.   

Situatie 2: Uw activiteit/evenement gaat niet door

U kunt dit online aan ons doorgeven. Voor subsidies tot € 5.000 kunt u dit doen met het formulier Wijzigingsverzoek subsidie indienen. Voor subsidies van meer dan € 5.000 kunt u het formulier Subsidievaststelling aanvragen gebruiken.

Heeft u voorbereidingskosten gemaakt, dan kijken we of het redelijk is dat u hiervoor de verstrekte subsidie kunt inzetten. Uiteraard gaat het om maximaal het subsidiebedrag dat u gekregen heeft. Van u verwachten we dat u er alles aan doet om onnodige kosten te voorkomen. U kunt dit toelichten in het formulier dat u invult. Bij de afhandeling van uw verzoek is dit voor ons belangrijke informatie.

Uiteraard kunt u voor een volgend jaar altijd opnieuw een subsidieverzoek indienen.  

Situatie 3: Uw activiteit/evenement gaat in aangepaste vorm door

Met het formulier Wijzigingsverzoek subsidie indienen kunt u online de wijzigingen en de financiële gevolgen daarvan doorgeven. Afhankelijk van die informatie kijken we of het redelijk is dat u de verstrekte subsidie voor de aangepaste vorm kunt inzetten. Uiteraard gaat het om maximaal het subsidiebedrag dat u gekregen heeft.

Zijn er grote wijzigingen? Dan kunt u hiervoor een nieuw subsidieverzoek indienen. Heeft u voor uw activiteit/evenement al subsidie gekregen? Dan wordt dit bedrag verrekend bij de afhandeling van het nieuwe subsidieverzoek. Let op: u moet daarnaast dan ook het formulier Subsidievaststelling aanvragen (bij verstrekte subsidies van meer dan € 5.000) of het formulier Wijzigingsverzoek subsidie indienen (bij verstrekte subsidies tot € 5.000) invullen.
 

Gevolgen coronamaatregelen voor exploitatiesubsidie

Krijgt u een exploitatiesubsidie? Dan gaan we graag met u in gesprek over de gevolgen van de coronamaatregelen voor uw subsidie. Hierover is in de afgelopen periode al met verschillende organisaties contact geweest. Is er met uw organisatie nog geen contact geweest maar heeft u wel vragen over de gevolgen van uw organisatie en de subsidie? Dan horen we dit graag.
 

Heeft u vragen?

We willen u zoveel mogelijk ondersteunen in deze coronatijd. Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via e-mail: maatschappelijk@steenwijkerland.nl of telefoonnummer: 14 0521. We blijven graag met u in contact.