Subsidie jeugdclubs

Jeugdclubs in de gemeente Steenwijkerland kunnen subsidie aanvragen voor creatieve en sociale activiteiten die in clubverband plaatsvinden.

Aanvragen

U kunt een subsidie voor een jeugdclub online aanvragen.

Subsidie voor een jeugdclub aanvragen

Wat u moet weten

  • Deze subsidie moet worden aangevraagd voor 1 februari van elk jaar en is gebaseerd op het aantal leden en het aantal activiteiten per jaar.
    • Voor clubs met (twee)wekelijkse bijeenkomsten (minimaal 20 bijeenkomsten per jaar) is de subsidie maximaal € 10,- per lid per jaar.
    • Voor clubs met maandelijkse bijeenkomsten (minimaal 9 bijeenkomsten per jaar) is de subsidie maximaal € 5,- per lid per jaar.
  • Naast de Algemene Subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018 zijn ook de Nadere regels voor subsidieverlening aan jeugdclubs Steenwijkerland 2018 van toepassing op het aanvragen van subsidie voor jeugdclubs. Lees deze eerst goed door voordat u het aanvraagformulier invult.

Hoeveel geld is er beschikbaar en waar heeft u recht op

Voor jeugdclubs is € 7.500,- beschikbaar in 2024.

De verdeling van het budget vindt plaats op basis van een verdeling naar rato over de subsidieaanvragen die voor toewijzing in aanmerking zouden komen als hierdoor het subsidieplafond niet zou worden overschreden.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.