Kleine subsidies tot € 5.000,-

Direct regelen

Subsidies tot € 5.000,- zijn kleine subsidies. De aangevraagde kleine subsidies worden na beoordeling meteen vastgesteld. Wel kan binnen 3 jaar steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

U kunt online een kleine subsidie aanvragen.

Benodigde stukken

De aanvrager moet de volgende gegevens aanleveren:

  • Een beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd
  • Een financiële onderbouwing zoals een begroting

Veranwoording en specifieke regels

Bij deze subsidie legt de subsidieontvanger achteraf in principe geen verantwoording af. Het kan zijn, dat voor uw subsidie specifieke regels gelden.

Algemene informatie

Informatie over een aanvraag in de categorie kleine subsidies vindt u in de Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2018.

U kunt ook schriftelijk een kleine subsidie aanvragen (pdf, 222 KB).

Vragen

Voor meer informatie over kleine subsidies kunt u contact opnemen met de gemeente.