Kunst en cultuur

  • Subsidie amateurkunst

    Er zijn subsidies beschikbaar voor amateurkunst. Verenigingen en organisaties die zich bezighouden met bijvoorbeeld muziek, dans en toneel kunnen gebruik maken van deze subsidie.