Subsidie amateurkunst

Er zijn subsidies beschikbaar voor amateurkunst. Verenigingen en organisaties die zich bezighouden met bijvoorbeeld muziek, dans en toneel kunnen gebruik maken van deze subsidie.

Aanvragen

U kunt een subsidie voor amateurkunst online aanvragen.

Subsidie voor amateurkunst aanvragen

Dit kan ook schriftelijk:

Wat zijn de spelregels

  • De verenigingen voor amateurkunst moeten gevestigd zijn in de gemeente Steenwijkerland.
  • De aanvraag voor structurele subsidie voor muziekverenigingen moet vóór 1 april van ieder jaar ingediend zijn.
  • De Nadere regels amateurkunst Steenwijkerland 2024 zijn van toepassing op het aanvragen van een subsidie voor amateurkunst. Leest u deze eerst goed door voordat u het aanvraagformulier invult. De nadere regels maken een onderscheid tussen structurele subsidie voor muziekverenigingen, de zogenoemde HaFaBra's, en eenmalige subsidie voor overige instellingen voor amateurkunst.

Hoeveel geld is er beschikbaar en waar heeft u recht op

Voor amateurkunst is € 129.000,- beschikbaar in 2024.

  • Hoeveel subsidie uw organisatie kan krijgen en hoe de subsidie wordt berekend staat in de Nadere regels amateurkunst Steenwijkerland.
  • Pas als een aanvraag volledig is kunnen we deze in behandeling nemen.
  • De volgorde van ontvangst van de complete aanvragen is bepalend voor subsidieverlening.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.