Leefbaarheid

 • Subsidie Inwonersinitiatieven zijn goud waard

  Heeft u een idee om uw straat, buurt, dorp of stad nog leuker te maken? Kunt u daarbij wel een financieel steuntje in de rug gebruiken? Grijp dan nu uw kans. De subsidieregeling 'Inwonersinitiatieven zijn goud waard' is er namelijk speciaal voor mooie initiatieven in uw eigen buurt.

 • Subsidie dorpshuizen en wijkgebouwen

  Een stichting voor een dorpshuis of wijkgebouw kan subsidies aanvragen voor:
  - administratieve en organisatiekosten
  - voor medefinanciering van onderhoud

 • Subsidie maatschappelijke initiatieven Steenwijkerland

  Vrijwilligersorganisaties en -instellingen kunnen op basis van de Algemene Subsidieverordening Steenwijkerland 2018 en de Nadere regels subsidie maatschappelijke initiatieven 2018 subsidie aanvragen voor initiatieven van vrijwilligers.

 • Subsidie stimuleren vitaliteit binnenstad Steenwijk

  Wilt u als eigenaar van een pand in de binnenstad van Steenwijk interne of externe bouwkundige aanpassingen (verbetering, herstel of vernieuwing) doen aan een bedrijfspand? Dan kunt u in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie voor de materiaal- en arbeidskosten van de bouwkundige aanpassingen.

 • Subsidie koppengeld

  Voor iedere kern en wijk van Steenwijkerland is koppengeld beschikbaar. Het koppengeld is bedoeld voor mooie initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van een kern of wijk.

 • Energiefonds Maatschappelijke Organisaties

  De gemeente Steenwijkerland heeft de subsidieregeling 'Energiefonds Maatschappelijke Organisaties Steenwijkerland 2023'. Het Energiefonds is een nieuwe subsidie voor maatschappelijke organisaties en bestaat uit 2 delen; het Noodfonds Energie en het Duurzaamheidsfonds.

 • Duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties Steenwijkerland