Energiefonds Maatschappelijke Organisaties

De gemeente Steenwijkerland heeft de subsidieregeling 'Energiefonds Maatschappelijke Organisaties Steenwijkerland 2023'. Het Energiefonds is een nieuwe subsidie voor maatschappelijke organisaties en bestaat uit 2 delen; het Noodfonds Energie en het Duurzaamheidsfonds.

Duurzaamheidsfonds maatschappelijke organisaties

Het Duurzaamheidsfonds helpt maatschappelijke organisaties bij het blijvend verlagen van het energieverbruik van hun gebouwen. De uitvoering van deze energiebesparende maatregelen zorgen ervoor dat de energiekosten van een maatschappelijke organisatie niet of minder verhoogd worden. Waardoor deze extra kosten niet hoeven worden doorberekend naar leden of deelnemers. Zo draagt het Duurzaamheidsfonds bij aan een laagdrempelig en toegankelijk aanbod van maatschappelijke activiteiten voor alle inwoners van onze gemeente.

Meer over Duurzaamheidsfonds maatschappelijke organisaties

 

Noodfonds Maatschappelijke Organisaties

Het Noodfonds Energie is bedoeld om maatschappelijke organisaties te ondersteunen, die door verhoogde energiekosten bedreigd worden in het uitvoeren van hun activiteiten of in hun voortbestaan. De regeling dekt niet alle kosten. Maar is echt bedoeld om organisaties te steunen die in nood komen door hoge energiekosten. We kijken daarbij naar de financiën van de organisatie, waarbij we rekening houden met (grotere) uitgaven die op redelijk korte termijn noodzakelijk zijn.

Meer over Noodfonds Maatschappelijke Organisaties