Duurzaamheidsfonds maatschappelijke organisaties

Het Duurzaamheidsfonds helpt maatschappelijke organisaties bij het blijvend verlagen van het energieverbruik van hun gebouwen. De uitvoering van deze energiebesparende maatregelen zorgen ervoor dat de energiekosten van een maatschappelijke organisatie niet of minder verhoogd worden. Waardoor deze extra kosten niet hoeven worden doorberekend naar leden of deelnemers. Zo draagt het Duurzaamheidsfonds bij aan een laagdrempelig en toegankelijk aanbod van maatschappelijke activiteiten voor alle inwoners van onze gemeente.

Voor wie

Een organisatie:

 • die activiteiten organiseert die meehelpen aan de leefbaarheid van Steenwijkerland of waarvan de locatie geschikt voor deze activiteiten. Het zijn geen religieuze of politieke activiteiten. 
 • die eigenaar is van maatschappelijk vastgoed in Steenwijkerland of hoofdgebruiker van gemeentelijk vastgoed. Denk aan dorpshuizen, sportaccommodaties en musea. 
 • die niet het doel heeft om winst te maken. 
 • die ingeschreven staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 
 • waar de werkzaamheden (grotendeels) door vrijwilligers worden uitgevoerd of aangestuurd. Of die een maatschappelijke onderneming is. Organisaties als scholen en zorginstellingen zijn uitgesloten. 

Voorwaarden

 • U moet een energiescan hebben voor de gebouwen waar uw aanvraag betrekking op heeft.
 • U maakt met de uitkomsten van de energiescan een plan van aanpak hoe het energieverbruik wordt verminderd. 
 • U moet ook bij andere subsidies en fondsen geld aanvragen voor steun. Ook als deze subsidies/fondsen op een later moment nog komen. Het totaalbedrag aan subsidies mag nooit hoger zijn dan de totale (subsidiabele) kosten van de verduurzaming. Als u geld uit andere subsidies en fondsen ontvangt, kan het bedrag uit het Duurzaamheidsfonds daarop worden aangepast.
 • Het energieverbruik van het gebouw kan ook verminderen, door het gedrag van de gebruikers aan te passen. Bijvoorbeeld het lager zetten van de verwarming, het bewust omgaan met warm water, het dichtdoen van deuren, enzovoort. U geeft bij de aanvraag aan hoe u dit gaat doen.
 • De verduurzamingsmaatregelen moeten binnen 12 maanden na verlening van de subsidie worden uitgevoerd. Als u kunt aantonen dat dit niet lukt binnen deze periode, dan kan de termijn worden verlengd met maximaal 5 maanden.
 • Als de gemeente een verzoek doet om mee te helpen in het bereiken en informeren van inwoners over activiteiten over het thema duurzaamheid, dan moet u hier medewerking aan geven. 
 • Als de verduurzamingsmaatregelen zijn uitgevoerd, laat u het energielabel voor het gebouw opnieuw berekenen. 
 • Het is toegestaan om 2 aanvragen voor het onderdeel Duurzaamheidsfonds in te dienen, waarbij het totaal aan verstrekte subsidie niet hoger is dan het maximum bedrag:
  • € 60.000 bij accommodaties met een bruto vloeroppervlak =< 250 m2
  • € 75.000 bij accommodaties met een bruto vloeroppervlak 250 - 500 m2
  • € 90.000 bij accommodaties met een bruto vloeroppervlak > 500 m2

Aanvragen

U kunt de subsidie Duurzaamheidsfonds online aanvragen. Om uw aanvraag te behandelen moet u een aantal bijlagen toevoegen. Zorg ervoor dat u de bijlagen al heeft als u start met de aanvraag zodat u deze direct kunt toevoegen. De aanvraag kan namelijk tussentijds niet worden opgeslagen.
Subsidie Duurzaamheidsfonds aanvragen

Bijlagen bij uw aanvraag

U moet de volgende bijlagen toevoegen: 

Waar is deze subsidie voor bedoeld

Binnen deze subsidieregeling kan uw organisatie subsidie aanvragen voor het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen aan uw onroerende zaken (zoals uw gebouw of veld). Dit kunnen maatregelen zijn om energie te besparen of om energie op te wekken. U kunt deze subsidie niet gebruiken voor roerende zaken. Zoals elektrische voertuigen, koelkasten en gordijnen. 

In uw plan van aanpak schrijft u onder andere uw plannen op. We hebben een richtlijn voor de volgorde van maatregelen: 

 1. Besparen: maatregelen om energie te besparen. 
  Bijvoorbeeld kieren dichten of bewust omgaan met energie.
 2. Isoleren: het gebouw zo isoleren dat het minder energie verbruikt. 
  Bijvoorbeeld spouwmuur- of dakisolatie.
 3. Verwarmen: bepalen hoe je in de toekomst het gebouw wil verwarmen. 
  Bijvoorbeeld met een warmtepomp of groen gas.
 4. Opwekken: maatregelen om de nodige hoeveelheid energie op te wekken. 
  Bijvoorbeeld met zonnepanelen.

Beschikbaar budget

De hoogte van de subsidie is:

 1. Maximaal 75% van de totale kosten voor maatregelen voor energiebesparing. Met uitzondering van realisatie van ledverlichting op sportvelden bij gemeentelijke sportaccommodaties. Hiervoor geldt een maximaal subsidiepercentage van 30%.
 2. Maximaal 30% van de totale kosten voor maatregelen energieopwekking
 3. Met een maximum bedrag van:
 • € 60.000,- bij accommodaties met een bruto vloeroppervlak =< 250 m2
 • € 75.000,- bij accommodaties met een bruto vloeroppervlak 250 - 500 m2
 • € 90.000,- bij accommodaties met een bruto vloeroppervlak > 500 m2

U moet ook andere subsidies en fondsen aanvragen voor steun. Het totaalbedrag aan subsidies mag nooit hoger zijn dan wat u uitgeeft aan maatregelen om te verduurzamen. Als u geld uit andere subsidies en fondsen ontvangt, kan het bedrag uit het energiefonds worden aangepast.

Vaststelling van de subsidie

 1. Subsidies tot € 5.000,- worden direct vastgesteld. 
 2. Subsidies tussen de € 5.000,- en € 100.000,- worden achteraf vastgesteld. 
 3. Een aanvraag om vaststelling van de subsidie doet u uiterlijk 8 weken na uitvoering van de laatste maatregel. Dat kan via het subsidievaststellingsformulier. Dit onderbouwt u met een financieel verslag en een bewijs van het nieuwe energielabel van het gebouw.  
 4. Voor subsidies tussen de € 50.000,- en € 100.000,- is een door een onafhankelijk accountant afgegeven beoordelingsverklaring niet nodig. U levert een onderbouwing van bijvoorbeeld een jaarrekening met specificatie van de uitgaven aan.

Heeft u vragen

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.

Meer informatie

U kunt ook een subsidie Noodfonds Energie aanvragen. Met het Noodfonds Energie willen we voorkomen dat de activiteiten van uw maatschappelijke organisatie moeten stoppen door de verhoogde energiekosten.