Sport en gezondheid

 • Subsidie EHBO-afdelingen

  EHBO-afdelingen kunnen subsidie aanvragen voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en het bevorderen van het voorkomen van ongevallen in de gemeente Steenwijkerland.

 • Subsidie sport

  Verenigingen en organisaties in Steenwijkerland kunnen een normsubsidie of een eenmalige subsidie aanvragen.

 • Subsidie sportevenement

  Wilt u samen met anderen een groot sportevenement organiseren? Met de sportevenementensubsidie kunt u hiervoor een financieel steuntje in de rug krijgen.

 • Subsidie Gezond in Steenwijkerland

  Organisaties en instellingen kunnen op basis van de Algemene Subsidie Verordening Steenwijkerland 2018 en de Nadere regels Gezond in de Stad (GIDS) Steenwijkerland 2018 subsidie aanvragen voor projecten die een bijdrage leveren aan het verminderen van gezondheidsachterstanden op lokaal niveau.

 • Subsidie Fit op school Steenwijkerland

  Besturen van scholen (basis- en voortgezet onderwijs) en houders van kindercentra (voorschoolse voorzieningen) met een vestiging in de gemeente Steenwijkerland kunnen met ingang van schooljaar 2021/2022 de subsidie Fit op school aanvragen. Hiermee kunt u preventieactiviteiten of licht pedagogische ondersteuning inkopen, passend in de Fit op school Steenwijkerland-aanpak.