Subsidie Fit op school Steenwijkerland

Besturen van scholen (basis- en voortgezet onderwijs) en houders van kindercentra (voorschoolse voorzieningen) met een vestiging in de gemeente Steenwijkerland kunnen met ingang van schooljaar 2020/2021 de subsidie Fit op school aanvragen. Hiermee kunt u preventieactiviteiten of licht pedagogische ondersteuning inkopen, passend in de Fit op school Steenwijkerland-aanpak.

De Fit op school-aanpak streeft naar een veilig en gezond schoolklimaat in een veilige en gezonde omgeving. Bij preventieactiviteiten kan gedacht worden aan activiteiten die een gezonde leefstijl stimuleren, maar ook activiteiten die bijvoorbeeld de weerbaarheid van leerlingen verhogen, zoals:

  • informatie en voorlichting voor leerlingen en ouders over de risico’s van roken, drugs en alcohol
  • extra gymlessen in het kader van meer bewegen
  • een les die kinderen leert omgaan met dood en rouwverwerking
  • lessen over seksuele vorming

Aanvragen

U kunt de subsidie Fit op school online aanvragen.

Subsidie Fit op school aanvragen

Heeft u vragen over het invullen van de online aanvraag? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.

Wat u moet weten

  • De subsidie wordt verleend per schooljaar.
  • De aanvraag moet worden ingediend vóór 1 juli voorafgaand aan het schooljaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
  • Bij de aanvraag moeten schoolbesturen het aantal ingeschreven leerlingen opgeven en houders van kindercentra het aantal voor dagopvang ingeschreven kinderen. Peildatum is 1 oktober van het voorgaande schooljaar.
  • De Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018 en de Nadere regeling Fit op school Steenwijkerland zijn van toepassing op het verstrekken van subsidie voor Fit op school.

Wat moet u na afloop doen  

Na afloop van het project moet u aangeven waaraan de subsidie heeft besteed. Dit hoeft alleen als u meer dan € 5.000,00 subsidie heeft ontvangen. U moet dan het volgende aanleveren:

  • een activiteitenverslag
  • een financieel verslag

U kunt online de aanvraag tot subsidievaststelling indienen. Ook kunt u schriftelijk een aanvraag tot subsidievaststelling indienen (pdf, 199 KB).

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.