Subsidie maatschappelijke initiatieven Steenwijkerland

Vrijwilligersorganisaties en -instellingen kunnen op basis van de Algemene Subsidieverordening Steenwijkerland 2018 en de Nadere regels subsidie maatschappelijke initiatieven 2018 subsidie aanvragen voor initiatieven van vrijwilligers.

De vrijwilligers moeten aangesloten zijn bij een vrijwilligersorganisatie die gevestigd is in de gemeente Steenwijkerland. De vrijwilligersorganisatie moet voorzien in een behoefte van de samenleving en aanvullend zijn op het aanbod van maatschappelijke dienstverlening binnen de gemeente Steenwijkerland.

Vrijwilligersorganisaties en -instellingen kunnen online een subsidie voor maatschappelijke initiatieven aanvragen.

Wat u moet weten

  • De activiteiten moeten aanvullend zijn op het bestaande aanbod van maatschappelijke dienstverlening.
  • De activiteiten voorzien in een langdurige behoefte van (groepen) inwoners in de gemeente Steenwijkerland.
  • Het gaat hierbij niet om ‘gezelligheidsactiviteiten’ voor ontmoetingen, dagjes uit etc.
  • De activiteiten hebben niet tot doel actie te voeren.
  • De Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2018 en de Nadere regels subsidie maatschappelijke initiatieven 2018 zijn van toepassing op het verstrekken van een subsidie voor maatschappelijke initiatieven.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.