Subsidie Vitaliteitsfonds

De gemeente Steenwijkerland wil maatschappelijke organisaties een financiële steun in de rug geven om na de coronacrisis weer een goede doorstart te kunnen maken. Onder het motto ‘sterker uit de crisis’ is het bestaande Vitaliteitsfonds daarom uitgebreid.

Tot nu toe werd het Vitaliteitsfonds als noodfonds ingezet voor maatschappelijke organisaties die door de coronacrisis in financiële problemen waren gekomen. Met de uitbreiding van het vitaliteitsfonds kan er nu ook een aanvraag worden gedaan voor uitbreiding of verbetering van het aanbod. Tegelijkertijd is de termijn om een aanvraag in te kunnen dienen verlengd tot en met 31 maart 2022.

Deze organisaties kunnen de subsidie aanvragen

Maatschappelijk organisaties uit Steenwijkerland kunnen een aanvraag indienen voor het Vitaliteitsfonds. Denk hierbij aan:

 • Culturele instellingen
 • Stichtingen
 • Muziekverenigingen
 • Zwembaden
 • Multifunctionele centra
 • Sportverenigingen

Dit zijn de spelregels

De subsidie is bedoeld om maatschappelijke organisaties te ondersteunen. Er zijn twee onderdelen waarvoor subsidie verstrekt kan worden:

 1. Subsidie voor het in stand houden van voorzieningen;
 2. Subsidie voor doorontwikkeling en vernieuwing van het aanbod en bijbehorende voorzieningen.

Spelregels voor instandhouding van voorzieningen

Een maatschappelijke organisatie kan in aanmerking komen voor subsidie wanneer:

 • De uitvoering van de activiteiten en/of het voortbestaan van de organisatie nu of in de nabije toekomst wordt bedreigd; 
 • Wanneer de financiële problemen zijn ontstaan door de COVID-19 crisis;
 • Wanneer de uitgaven zoveel mogelijk beperkt zijn om het tekort zo klein mogelijk te maken;
 • Wanneer niet in een andere bijdrage en/of voorziening kan worden voorzien en/of deze andere bijdrage ontoereikend blijkt te zijn, Hierbij gaat het bijvoorbeeld om bijdragen uit eigen reserves, tegemoetkomingen van o.a. de Rijksoverheid of provincie Overijssel.

Spelregels voor doorontwikkeling en vernieuwing van het aanbod 

 • De activiteiten en bijbehorende voorzieningen waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn aanvullend op het bestaande aanbod binnen de gemeente Steenwijkerland; 
 • De activiteiten en bijbehorende voorzieningen voorzien in een structurele vraag van (groepen) inwoners binnen de gemeente Steenwijkerland; 
 • De subsidie is bedoeld voor het realiseren van een initiatief en de opstartkosten. Niet voor de exploitatie op de lange termijn;
 • De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 80% van de totale kosten.

Instandhouding van voorzieningen

Voor deze subsidie gelden de volgende spelregels:

 • De uitvoering van de activiteiten en/of het voortbestaan van de organisatie wordt nu of in de nabije toekomst bedreigd.
 • De financiële problemen zijn ontstaan door de coronacrisis en de daardoor opgelegde maatregelen.
 • We kijken welke inspanningen zijn verricht om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen of te verminderen. 
 • Als u geen gebruik heeft kunnen maken van een andere bijdrage/voorziening en/of deze ontoereikend blijkt te zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eigen reserves, tegemoetkomingen van de Rijksoverheid of provincie Overijssel.

Doorontwikkeling en vernieuwing van het aanbod en bijbehorende voorzieningen

Voor deze subsidie gelden de volgende spelregels:

 • De activiteiten en bijbehorende voorzieningen waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn aanvullend op het bestaande aanbod binnen de gemeente Steenwijkerland.
 • De activiteiten en bijbehorende voorzieningen voorzien in een structurele vraag van (groepen) inwoners in de gemeente Steenwijkerland.
 • De subsidie is bedoeld voor het realiseren van een initiatief en de opstartkosten. Niet voor de exploitatie op de lange termijn. 
 • De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 80% van de totale kosten. 

Bekijk voor meer informatie de Nadere regels Verbreed Vitaliteitsfonds Steenwijkerland 2021.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen tot en met 31 maart 2022:

Subsidie Vitaliteitsfonds - voor instandhouding van voorzieningen aanvragen (nood)

Subsidie Vitaliteitsfonds - doorontwikkeling aanbod aanvragen 

Hoeveel geld is er beschikbaar?

Er geldt geen maximaal bedrag voor de aanvraag van een bijdrage uit het Vitaliteitsfonds. Er is in totaal € 425.000,- beschikbaar voor het Vitaliteitsfonds. Op dit moment is er nog € 252.231,- beschikbaar (stand per 1 oktober 2021).

Vragen

Heeft u vragen over deze subsidieregeling? Of wilt u weten welke andere ondersteuningsmogelijkheden er nog meer zijn? Stuur dan een e-mail naar maatschappelijk@steenwijkerland.nl of bel telefoonnummer 14 0521. We bespreken uw idee en kijken samen naar de mogelijkheden die er zijn.