Subsidie frisse start na corona

Veel activiteiten hebben lange tijd stilgelegen. Het weer op gang komen is niet voor iedere organisatie even makkelijk. Daarom willen we de helpende hand bieden. Wat we daarnaast zien is dat iedereen de behoefte heeft om elkaar weer te ontmoeten. Ook dat willen we als gemeente stimuleren. Speciaal daarvoor is de subsidieregeling ‘Frisse start na corona’ in het leven geroepen waar zowel maatschappelijke organisaties als inwoners een beroep op kunnen doen.

Inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen een subsidie aanvragen voor activiteiten waarbij ‘elkaar ontmoeten en het vergroten van binding en betrokkenheid’ centraal staat. Dat kunnen activiteiten zijn op buurt- of wijkniveau óf bijvoorbeeld activiteiten voor vrijwilligers bij maatschappelijke organisaties.

Wat zijn de spelregels?

Er zijn een aantal spelregels om voor subsidie in aanmerking te komen.

  1. Inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen een subsidieaanvraag indienen. 
  2. De activiteit is bedoeld voor inwoners van Steenwijkerland en/of vrijwilligers van maatschappelijke organisaties die actief zijn in Steenwijkerland. 
  3. De activiteit draagt bij aan het bevorderen van de sociale cohesie, ontmoeting, binding en betrokkenheid. 
  4. Er kan voor een organisatie of groep inwoners uit bijvoorbeeld een buurt, kern of wijk maximaal 1 aanvraag worden ingediend.  
  5. De gesubsidieerde activiteit wordt georganiseerd in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2021.
  6. De activiteit vindt plaats in Steenwijkerland.
  7. Bij een aanvraag voor een buurt, kern of wijk moet er draagvlak zijn voor de activiteit.
  8. De activiteit voldoet aan de corona richtlijnen van de overheid.

Bekijk voor meer informatie de Nadere regels subsidie ‘Frisse start na corona’.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen tot 17 december 2021:

Subsidie 'frisse start na corona' aanvragen 

Hoeveel geld is er beschikbaar?

Er kan maximaal € 1.000,- worden aangevraagd de organisatiekosten van de activiteit(en) te dekken. In totaal is er € 75.000,- beschikbaar. 

Wat u na afloop moet doen

Heeft u subsidie gekregen? Dan vragen we u om na afloop binnen 5 dagen een kort verslag met een aantal foto’s of een video-opname op te sturen. Dit beeldmateriaal gebruiken we voor de promotie en voor verantwoording van deze regeling aan onze inwoners en gemeenteraad. 

Vragen

Heeft u vragen over deze subsidieregeling? Of wilt u weten welke andere ondersteuningsmogelijkheden er nog meer zijn? Stuur dan een e-mail naar maatschappelijk@steenwijkerland.nl of bel telefoonnummer 14 0521. We bespreken uw idee en kijken samen naar de mogelijkheden die er zijn.