Subsidie voor EHBO-afdelingen

EHBO-afdelingen kunnen subsidie aanvragen voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en het bevorderen van het voorkomen van ongevallen in de gemeente Steenwijkerland.

EHBO-afdelingen kunnen online subsidie aanvragen.

Wat u moet weten

Subsidieplafond EHBO-afdelingen

Voor het verstrekken van subsidies voor EHBO-afdelingen is in 2019 een bedrag van € 3.228,- beschikbaar gesteld.

Verdelingsmaatstaf

De hoogte van het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van deling van het beschikbare budget door het aantal EHBO-afdelingen dat voor subsidie in aanmerking komt.

U kunt ook schriftelijk een subsidie voor een EHBO-afdeling aanvragen (pdf, 195 KB).

Vragen

Voor meer informatie over de subsidie voor EHBO-afdelingen kunt u contact opnemen met de gemeente.