Subsidie voor amateurkunst

Er zijn subsidies beschikbaar voor amateurkunst. Verenigingen en organisaties die zich bezighouden met bijvoorbeeld muziek, dans en toneel kunnen gebruik maken van deze subsidie.

Aanvragen

U kunt online een subsidie voor amateurkunst aanvragen.

Dit kan ook schriftelijk:

Wat zijn de spelregels

  • De verenigingen voor amateurkunst moeten gevestigd zijn in de gemeente Steenwijkerland.
  • De aanvraag voor structurele subsidie voor muziekverenigingen moet vóór 1 april van ieder jaar ingediend zijn.
  • De Nadere regels amateurkunst Steenwijkerland 2018 zijn van toepassing op het aanvragen van een subsidie voor amateurkunst. Leest u deze eerst goed door voordat u het aanvraagformulier invult. De nadere regels maken een onderscheid tussen structurele subsidie voor muziekverenigingen, de zogenoemde hafabra’s, en eenmalige subsidie voor overige instellingen voor amateurkunst.

Verantwoording

Na afloop van het subsidiejaar moet u mogelijk een verleende eenmalige subsidie verantwoorden. Deze verantwoording bestaat uit:

  • een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat het doel is gerealiseerd
  • een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend
  • een overzicht van de inkomsten en uitgaven; de jaarrekening

U kunt online de aanvraag tot subsidievaststelling indienen. Ook kunt u schriftelijk een aanvraag tot subsidievaststelling indienen (pdf, 240 KB).

Hoeveel geld is er beschikbaar en waar heeft u recht op

Muziekverenigingen

Voor harmonie, fanfare en brassbands is € 103.000,- beschikbaar in 2021.

  • Hoe de subsidie wordt berekend, kunt u lezen in de Nadere regels amateurkunst Steenwijkerland.

Overige amateurkunst

Voor overige amateurkunst is € 17.000,- beschikbaar in 2021.

  • Hoeveel subsidie uw organisatie kan krijgen staat in de Nadere regels amateurkunst Steenwijkerland.
  • Pas als een aanvraag volledig is kunnen we deze in behandeling nemen.
  • De volgorde van ontvangst van de complete aanvragen is bepalend voor subsidieverlening.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.