Subsidie voor dorpshuizen en wijkgebouwen

Een stichting voor een dorpshuis of wijkgebouw kan subsidies aanvragen voor:

  • administratieve en organisatiekosten
  • voor medefinanciering van onderhoud
  • afkoop van leningen

Een stichting voor een dorpshuis of wijkgebouw kan online subsidie aanvragen.

Wat u moet weten

Subsidieplafond dorpshuizen en wijkgebouwen

Voor het verstrekken van subsidies voor organisatie- en administratieve kosten is in 2019 een bedrag van € 18.248,- beschikbaar.
Voor het verstrekken van subsidies voor dagelijks en/of groot onderhoud is in 2019 een bedrag van € 41.637,- beschikbaar. Het subsidieplafond is bereikt. Dit betekent dat er dit jaar geen aanvragen meer in behandeling genomen kunnen worden. Vanaf 2019 is dit pas weer mogelijk. Dan geldt ook weer een subsidieplafond.

Verdelingsmaatstaf

De hoogte van het door een aanvrager te ontvangen subsidiebedrag wordt op basis van de Nadere regels subsidie dorpshuizen en wijkgebouwen Steenwijkerland 2018 bepaald.

U kunt ook schriftelijk een subsidie aanvragen voor dorpshuizen en wijkgebouwen (pdf, 216 KB).

Vragen

Voor meer informatie over de subsidie voor dorpshuizen en wijkgebouwen kunt u contact opnemen met de gemeente.