Subsidie voor sport

Verenigingen en organisaties in Steenwijkerland kunnen een normsubsidie of een eenmalige subsidie aanvragen.

Aanvragen

U kunt online een sportsubsidie aanvragen. Ook kunt u schriftelijk een sportsubsidie aanvragen (pdf, 218 KB)

Wat u moet weten

De Nadere regels sportsubsidies Steenwijkerland 2019 zijn van toepassing op het aanvragen van een sportsubsidie. Leest u deze eerst goed door voordat u het aanvraagformulier invult.

De aanvraag voor normsubsidie moet ieder jaar voor 1 februari zijn ingediend. Deze subsidie is gebaseerd op het aantal leden, dat per 1 januari van dat jaar in de gemeente Steenwijkerland woont.

De volgende doelgroepen komen voor normsubsidie in aanmerking:

  • Jeugdleden: € 10,00 per lid
  • Seniorleden: € 5,00 per lid
  • Ouderenleden € 10,00 per lid
  • Leden met een beperking: € 50,00 per lid. De sportaanbieder hoeft dan niet in de gemeente Steenwijkerland gevestigd te zijn, de sporter wel.

De eenmalige subsidies kunt u op ieder moment aanvragen.

Wat moet u na afloop doen  

Na afloop van het project moet u aangeven waaraan de subsidie heeft besteed. Dit hoeft alleen als u meer dan € 5.000,00 subsidie heeft ontvangen. U moet dan het volgende aanleveren:

  • een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat het doel is gerealiseerd
  • een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend
  • een overzicht van de inkomsten en uitgaven; eventueel de jaarrekening

U kunt online de aanvraag tot subsidievaststelling indienen. Ook kunt u schriftelijk een aanvraag tot subsidievaststelling indienen (pdf, 240 KB).

Hoeveel geld is er beschikbaar en waar heeft u recht op

Voor sportsubsidies is € 72.000,- beschikbaar in 2022.

In de Nadere regels sportsubsidies Steenwijkerland 2019 is de verdeling van de subsidie bepaald. Dit betekent, dat bij de verdeling van het beschikbare budget normsubsidies voorrang hebben op verstrekking van eenmalige subsidies. Eenmalige subsidies worden in volgorde van ontvangst behandeld.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.