Subsidie amateurkunst

Er zijn subsidies beschikbaar voor amateurkunst. Verenigingen en organisaties die zich bezighouden met bijvoorbeeld muziek, dans en toneel kunnen gebruik maken van deze subsidie.

Aanvragen

U kunt een subsidie voor amateurkunst online aanvragen.

Subsidie voor amateurkunst aanvragen

Wat zijn de spelregels

 • De verenigingen voor amateurkunst moeten gevestigd zijn in de gemeente Steenwijkerland.
 • De Nadere regels amateurkunst Steenwijkerland 2024 zijn van toepassing op het aanvragen van een subsidie voor amateurkunst. Leest u deze eerst goed door voordat u het aanvraagformulier invult. De nadere regels maken een onderscheid tussen
  • structurele subsidie voor muziekverenigingen, de zogenoemde HaFaBra's,
  • andere amateurkunstverenigingen zoals koren en theatergroepen,
  • eenmalige subsidie voor overige instellingen voor amateurkunst voor het stimuleren van overige culturele activiteiten (projecten)
  • én subsidie voor het verzorgen van de vrijetijdseducatie.
 • Bij de aanvraag wordt een begroting meegestuurd.
 • Wanneer u een subsidie aanvraagt voor overige activiteiten of projecten op het gebied van muziek, beeldende kunst, dans, theater, musical, fotografie of media, is er ook een projectplan inclusief activiteiten nodig.
 • Wanneer uw organisatie voor het eerst subsidie aanvraagt, is er ook een oprichtingsakte met statuten nodig.

In bijlage 1 en 2 bij de nadere regels amateurkunst en aanbod vrijetijdseducatie (pdf, 260 KB), kunt u meer lezen over de beoordelingscriteria van de subsidieaanvraag vrijetijdseducatie. 

Hoeveel geld is er beschikbaar en waar heeft u recht op

Voor amateurkunst is er geld beschikbaar in 2024. Voor HaFaBra's, muziekkoren en overige amateurkunstverenigingen is er € 145.000,- beschikbaar. In 2024 kan er geen aanvraag meer worden gedaan voor de subsidie voor het verzorgen van de vrijetijdseducatie. Het subsidieplafond voor 2024 is bereikt.

 • Hoeveel subsidie uw organisatie kan krijgen en hoe de subsidie wordt berekend staat in de Nadere regels amateurkunst Steenwijkerland.
 • Pas als een aanvraag volledig is kunnen we deze in behandeling nemen.
 • De volgorde van ontvangst van de complete aanvragen is bepalend voor subsidieverlening.
 • De aanvrager moet minimaal 50% van de kosten zelf dekken door publieksinkomsten, eigen inkomsten, bijdragen uit private middelen of subsidies van derden. Indien bij de verantwoording blijkt dat deze norm niet is gehaald, kan een evenredig bedrag teruggevorderd worden.

Na uw aanvraag

 • Vraagt u subsidie aan voor uw aanbod in de vrijetijdseducatie? Dan hoort u uiterlijk 31 december of u de subsidie voor het jaar erna krijgt.
 • Vraagt u subsidie aan voor uw muziekvereniging (harmonie, fanfare, drumband of majorettes en minirettes) of voor een activiteit of project op het gebied van muziek, beeldende kunst, dans, theater, musical, fotografie of media? Dan hoort u uiterlijk 8 weken nadat de aanvraag bij ons binnen is of u subsidie krijgt.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.