Advies en steun

 • Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland

  De Adviesraad Sociaal Domein geeft het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van jeugd (Jeugdwet), werk (Participatiewet) en zorg (Wmo). De Adviesraad bestaat uit vrijwilligers die kennis, ervaring en/of affiniteit hebben met het sociaal domein. De vrijwilligers denken mee en geven advies over het beleid en de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. De Adviesraad is onafhankelijk en zelfstandig. De vergaderingen van de Adviesraad zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de (ambtelijk) secretaris.

 • Gehandicaptenraad Steenwijkerland

  26 oktober 2018
 • Sociaal ombudsvrouw

  27 november 2018

  Maakt u zich zorgen over de zorg en ondersteuning die de gemeente voor u regelt? Vindt u de regelingen ingewikkeld of weet u niet waar u uw vragen kunt stellen? Heeft u een tip voor verbetering? Dan kunt u dit melden bij de sociaal ombudsvrouw. Ook als u rondom de Wmo, Participatiewet of Jeugdwet een compliment wilt geven kunt u bij haar terecht.

 • Mantelzorgers en vrijwilligers

  Vrijwilligers leveren een onmisbare bijdrage aan de kwaliteit en samenhang van de samenleving. Hierdoor kunnen mensen die anders misschien aan de zijlijn blijven staan weer mee doen aan de samenleving. De gemeente Steenwijkerland wil vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers zo goed mogelijk ondersteunen bij de diverse activiteiten. Deze ondersteuning wordt verzorgd door Sociaal Werk De Kop.

 • Lang zult u wonen

  03 september 2018

  Woont u in een fijn huis waarin u zich prettig voelt? En wilt u er nog lang blijven wonen, ook als u ouder wordt? Dan is het goed om nu al na te denken over de toekomst. Vaak kunt u met een paar kleine aanpassingen al langer in uw eigen huis blijven wonen.