De Lokale Inclusie Agenda, wat is dat?

Iedereen moet mee kunnen doen. Oók als u een visuele of auditieve beperking heeft. En óók als u in een rolstoel zit of slecht ter been bent. Soms lukt dat niet of niet helemaal. Bijvoorbeeld omdat onze omgeving voor beperkingen zorgt. Dáár willen we wat aan doen. En daarom gaan we aan de slag met een Lokale Inclusie Agenda. Denkt u mee?

Uw hulp is belangrijk!

De Lokale Inclusie Agenda gaan we invullen aan de hand van thema’s. Bijvoorbeeld ‘Vervoer’, ‘Werk en inkomen’ en ‘Vrije tijd’. We horen graag welke belemmeringen u daarbij ervaart. En ook, hoe we deze zoveel mogelijk kunnen wegnemen. Vervolgens gaan we met elkaar kijken waar de prioriteiten liggen. Dát leggen we vast in de Lokale Inclusie Agenda!

Denkt u ook mee?

Heeft u opmerkingen, ideeën of suggesties? Laat het weten en stuur een mail naar linda.de.graaf@steenwijkerland.nl Wilt u er meer over weten? Dan kunt u bellen met Willie van der Spek, te bereiken via telefoonnummer 14 0521.