Ondersteuning en begeleiding

De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van mensen die niet meer (geheel) zelfstandig kunnen wonen of die hulp nodig hebben om mee te doen in de samenleving. Dat is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Naast het bieden van algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen is de gemeente verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ondersteuning.

Ik wil hulp en/of ondersteuning aanvragen.

Algemene voorzieningen

Een algemene voorziening is zorg die vrij toegankelijk is, zonder dat u een aanvraag hoeft te doen bij de gemeente. Bijvoorbeeld maaltijdverzorging, boodschappendienst, maatschappelijke opvang en meldpunten. Vaak moet u een eigen bijdrage betalen voor het gebruik van een algemene voorziening.

Maatwerkvoorzieningen

Een maatwerkvoorziening is zorg die de gemeente voor u inzet en op maat aan u levert. Bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding, hulp bij het huishouden, een hulpmiddel of een aanpassingen in uw woning.  
Deze zorg wordt uitgevoerd door organisaties waarmee de gemeente een overeenkomst heeft afgesloten. Dit heet ‘zorg in natura’. Zorg in natura is niet altijd de meest passende oplossing voor uw vraag of probleem. Onder bepaalde voorwaarden kunt u zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Wmo consulenten van de gemeente. Dat kan via het contactformulier zorg, telefoonnummer 14 0521, of e-mail backoffice.sd@steenwijkerland.nl