Asbest verwijderen? Doe een melding!

Is de oppervlakte van uw asbestdak kleiner dan 35m2? Dan mag u dit zelf vervangen. Is de oppervlakte groter, dan moet u een gecertificeerde asbestsaneerder inschakelen. In beide gevallen moet u dit melden. Dat kan via het Omgevingsloket online.


Op onze website leest u hoe u een melding asbest verwijderen kunt indienen.
 

Tips

  • Op de website van de Rijksoverheid (RVO) www.rvo.nl vindt u alle regels waar u zich aan moet houden als u zelf asbest gaat verwijderen.
  • Op www.milieucentraal.nl vindt u een filmpje met een duidelijke uitleg over het zelf verwijderen van een asbestdak. Inclusief een overzicht van de benodigde materialen.