Waar kunt u gebruik van maken

Is uw asbestdak kleiner dan 35m²? Dan mag u uw asbestdak zelf vervangen. Om dit veilig te kunnen doen, kunt u bij het milieubrengstation van ROVA persoonlijke beschermingsmiddelen en folie ophalen. Asbesthoudende dakplaten kunt u onder bepaalde voorwaarden gratis storten. Daarnaast is er voor o.a. ondernemers, agrariërs en maatschappelijke instellingen de subsidie 'Asbest eraf, zon erop'.

Is het asbestdak groter dan 35m2? Dan moet u een gecertificeerde asbestsaneerder inschakelen. Zij kennen als geen ander de regelgeving rondom asbestverwijdering.


Beschermingsmiddelen

Zorg ervoor dat u goed beschermd bent als u asbesthoudend materiaal gaat verwijderen. Draag beschermingsmiddelen zoals een mondkapje, masker,  overall (geschikt voor asbestverwijdering) en handschoenen. Deze kunt u op vertoon van het formulier Acceptatie sloopmelding gratis ophalen bij het milieubrengstation van ROVA in Steenwijk. Dit geldt ook voor folie waarin u asbesthoudende dakplaten kunt verpakken.
 

Gratis storten

Asbesthoudend materiaal mag niet bij het restafval of grof huishoudelijk afval. U kunt het asbest vanaf 1 februari 2019 gratis aanbieden bij het miliebrengstation van ROVA in Steenwijk. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden:

  • U kunt per adres eenmalig maximaal 35m² asbesthoudend materiaal met een maximaal gewicht van 600 kilogram naar het milieubrengstation brengen. Als het gewicht meer is dan 600 kg worden meerkosten in rekening gebracht. Deze kosten rekent u af bij de weegbrug op het milieubrengstation.
  • U moet het formulier Acceptatie sloopmelding en uw milieupas kunnen tonen.
  • Het asbest moet in handzame pakketten dubbel en luchtdicht in asbestfolie of landbouwfolie verpakt zijn. De buitenkant van de verpakking moet vrij zijn van asbest.
  • Het folie (PE-folie) moet minimaal 0,2 mm dik zijn, zodat het niet beschadigt bij normale transporthandelingen.
  • Asbest verpakt in ondoorzichtig (landbouw)folie moet voorzien zijn van een sticker met de tekst 'asbest bevattend'.
  • U legt het asbest voorzichtig in de asbestcontainer (niet storten of gooien).
  • Scherpe voorwerpen moeten zijn afgeschermd, zodat deze het folie niet beschadigen.
     

Subsidie Asbest eraf, zon erop

Voor onder andere ondernemers, agrariërs en maatschappelijke organisaties die hun asbestdak willen vervangen door een dak met zonnepanelen, is er de subsidie ‘Asbest eraf, zon erop’. Wilt u weten of u daarvoor in aanmerking komt? Bekijk dan de voorwaarden van de subsidie.