Verhuren leegstaande woning

Heeft u uw te koop staande woonruimte leeg staan en wilt u deze tijdelijk verhuren zonder dat de huurder aanspraak kan maken op alle huurbeschermingsbepalingen? Dat kan. Dan moet u daarvoor een vergunning bij de gemeente aanvragen.

U kunt een vergunning aanvragen voor het tijdelijk verhuren van leegstaande woonruimte.

Benodigde stukken

  • Kopie van geldig identiteitsbewijs

  • Kopie van bewijs van eigendom

Voorwaarden

  • het huis moet te koop staan;

  • het huis moet leeg staan;

  • de eigenaar moet in de 12 maanden voorafgaand aan de verkoop in de woning hebben gewoond;

  • de huurovereenkomst moet minimaal een periode van 6 maanden huur beslaan;

  • de opzegtermijn voor de verhuurder is minimaal 3 maanden;

  • de huur mag niet langer lopen dan de duur van de vergunning.

De vergunning voor te koop staande koopwoningen wordt voor 5 jaar verleend. Een nog lopende vergunning hoeft niet meer te worden verlengd, maar geldt alsnog voor 5 jaar. U kunt de gemeente vragen dit schriftelijk te bevestigen.

Kosten

€ 162,60. Een compleet overzicht van de kosten kunt u vinden in de legesverordening.

Schriftelijk

U kunt schriftelijk een vergunning aanvragen voor het tijdelijk verhuren van leegstaande woonruimte (pdf, 124 KB).

Vragen

Voor meer informatie over het tijdelijk verhuren van een leegstaande woning kunt u contact opnemen met de gemeente.