Aanmeld- en registratieplicht voor handelaren / opkopers

Bent u handelaar in of opkoper van tweedehands goederen? Dan moet u zich bij de gemeente aanmelden én registreren als gebruiker van het Digitaal Opkopers Register (DOR). Dat kan via het online formulier op deze pagina.

Wat is een Digitaal Opkopers Register (DOR)

Het DOR is een register waarin handelaren en opkopers bijhouden welke tweedehands goederen zij in- en verkopen. Dit is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het om goederen als (edel)metalen, uurwerken, kunstvoorwerpen, (brom)fietsen en elektronica.

Waarom registreren

Na een diefstal of woninginbraak worden de weggenomen goederen vaak doorverkocht. Het kopen of verkopen van goederen waarvan u weet of kunt vermoeden dat deze gestolen zijn, noemen we heling en is strafbaar. Dit heeft dan ook de aandacht van politie, Openbaar Ministerie en gemeente. Ook handelaren en opkopers hebben hierin een rol. Als handelaar in of opkoper van tweedehands goederen kunt u zich - ongewild - schuldig maken aan een misdrijf als u gestolen goederen in- of verkoopt. Daarom is het registreren van gegevens heel belangrijk. Dat gebeurt in het DOR. Doordat het DOR is gekoppeld aan het politieregister, krijgt de politie een melding als goederen van diefstal afkomstig zijn. Zij kunnen dan actie ondernemen. 

Hoe werkt het

In het DOR registreert u de volgende zaken:

  • De datum van in- en verkoop van de goederen
  • Omschrijving van de goederen (bijvoorbeeld soort, merk en (serie)nummer)
  • Prijs en eventuele voorwaarden van de verkregen of verkochte goederen (bijvoorbeeld koop/ruil/waardebon/gekregen enz.)
  • De juiste naam en (adres)gegevens van de (ver)koper

Vanaf het moment dat de goederen zijn geregistreerd, geldt er een bewaartermijn van 5 dagen voordat  u deze goederen weer mag verhandelen. Binnen deze 5 dagen kan de politie controleren of het om gestolen goederen gaat. Een aantal keren per jaar voert de politie steekproefsgewijs controles uit bij handelaren en opkopers om te kijken of alle goederen zijn geregistreerd. U bent strafbaar als dit niet het geval is. Meer informatie hierover vindt u in het Wetboek van Strafrecht en de Algemene plaatselijke verordening (Apv).

Aanmelden

U kunt zich online aanmelden én registreren als gebruiker van het Digitaal Opkopersregister (DOR). Met het toezenden van het formulier ontvangen de gemeente en politie een melding, waarmee u aan de aanmeld- en registratieplicht voldoet. U ontvangt daarna van de politie inloggegevens voor het DOR, waarmee u kunt inloggen op het Digitaal Opkopers Register.

Vragen

Heeft u vragen over het DOR? Neem dan contact op met de politie via het e-mailadres dor.ijsselland-noord@politie.nl of via telefoonnummer 0900-8844.

Vermoed u dat u te maken heeft met een gestolen goed? Maak hiervan altijd melding bij de politie. Wilt u uw eigendommen registreren of zelf controleren of een goed gestolen is? Kijk dan op www.stopheling.nl of download de gelijknamige App.