Incidentele festiviteit

Wilt u als eigenaar van een bedrijf zoals een café of restaurant tijdelijk meer geluid maken dan is toegestaan, dan moet u de gemeente dit laten weten. Dit heet een kennisgeving incidentele festiviteit.

U kunt maximaal 12 per kalenderjaar een kennisgeving incidentele festiviteit doen.

Indieningstermijn

Stel de gemeente uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de festiviteit op de hoogte.

Vragen

Voor meer informatie over incidentele festiviteiten kunt u contact opnemen met de gemeente.