Incidentele festiviteit

Wilt u als eigenaar van een bedrijf zoals een café of restaurant tijdelijk meer geluid maken dan is toegestaan, dan moet u de gemeente dit laten weten. Dit heet een kennisgeving incidentele festiviteit.

U kunt maximaal 12 per kalenderjaar online een kennisgeving incidentele festiviteit doen.

Kennisgeving incidentele festiviteit doen

Indieningstermijn

Stel de gemeente uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de festiviteit op de hoogte.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.