Incidentele festiviteit

Wilt u als eigenaar van een bedrijf zoals een café of restaurant tijdelijk meer geluid maken dan is toegestaan, dan moet u de gemeente dit laten weten. Dit heet een kennisgeving incidentele festiviteit.

U kunt maximaal 12 per kalenderjaar een kennisgeving incidentele festiviteit doen.

Indieningstermijn

Stel de gemeente uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de festiviteit op de hoogte.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.