Varen in Steenwijkerland

Elk bedrijf dat voor zijn bedrijf boten verhuurt voor dagrecreatie of rondvaarten verzorgt, heeft een vaarvergunning nodig. Ook vakantieparken en bed & breakfast’s die boten beschikbaar stellen aan hun gasten hebben deze vergunning nodig. Boten die voor het bedrijf worden ingezet of verhuurd zijn verplicht om elektrisch te varen. Er geldt een breedtebeperking voor de Dorpsgracht in Giethoorn. U kunt een ontheffing krijgen voor elektrisch varen en voor de breedtebeperking.

Vanaf 1 januari 2021 gelden er nieuwe regels voor het varen in Steenwijkerland. Dit staat in de Vaarverordening. Dat betekent dat alle eerder afgegeven vaarvergunningen komen te vervallen.

 

Vaarvergunning

U kunt de vaarvergunning online aanvragen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een nieuwe vaarvergunning moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het verhuur- of rondvaartbedrijf voldoet aan het bestemmingsplan.
 • U beschikt over eigen water om de boten af te meren.
 • Het verkeer op het water en land wordt niet in gevaar gebracht door het afmeren van de boten.

Ontheffing elektrisch varen

Boten die voor het bedrijf worden ingezet of verhuurd zijn verplicht om elektrisch te varen. Vanaf 1 januari 2023 moeten alle verhuurboten elektrisch varen. Alle rondvaartboten moeten vanaf 1 januari 2031 elektrisch varen. Ontheffing van de verplichting om elektrisch te varen kan voor een tijdelijke periode worden aangevraagd.

Afmeren in gemeentelijk water verboden

Het is voor rondvaartboten en verhuurboten verboden om hun boten aan te leggen in het openbaar vaarwater van de Dorpsgracht, Jan Hozengracht, Jan Bolsvaart, Smitsvaart en de Cornelisgracht. Van dit verbod wordt alleen ontheffing gegeven als de gemeente voor 1 juli 2020 schriftelijk toestemming heeft gegeven voor het afmeren in deze grachten en vaarten, zoals bijvoorbeeld met de vergunning op basis van de vaarverordening 2006.

Ontheffing breedtebeperking Dorpsgracht Giethoorn

Op officiële feestdagen en in de maanden juli en augustus tussen 11.00 uur en 17.00 uur mogen door de Dorpsgracht geen boten varen die breder zijn dan 1,80 meter. Dit geldt tussen de Volkensvaart (paal 5) en de Molenvaart (paal 1). Van dit verbod kan in bepaalde gevallen en voorwaarden ontheffing worden afgegeven.

Ontheffing elektrisch varen

Boten die voor het bedrijf worden ingezet of verhuurd zijn verplicht om elektrisch te varen. Vanaf 1 januari 2023 moeten alle verhuurboten elektrisch varen. Alle rondvaartboten moeten vanaf 1 januari 2031 elektrisch varen. Ontheffing van de verplichting om elektrisch te varen kan voor een tijdelijke periode worden aangevraagd. Dat kunt u online aanvragen bij uw vaarvergunning.

Voorwaarden voor verhuurboten

 • De beheerder van de verhuurboot moet met het bedrijf geregistreerd te zijn in het Handelsregister.
 • De verhuurboot is bij ingang van de vaarverordening (1 januari 2021) voorzien van een explosiemotor.
 • De aanvraag wordt gedaan voor 1 januari 2022.
 • Een verleende ontheffing geldt tot uiterlijk 1 januari 2023.

Voorwaarden voor rondvaartboten

 • De beheerder van de rondvaartboot moet met zijn bedrijf geregistreerd zijn in het Handelsregister.
 • De rondvaartboot is bij ingang van de vaarverordening (1 januari 2021) voorzien van een verbrandingsmotor.
 • De aanvraag wordt gedaan voor 1 januari 2022.
 • Een verleende ontheffing geldt tot uiterlijk 1 januari 2031.
Ontheffing breedtebeperking Dorpsgracht Giethoorn

Op officiële feestdagen en in de maanden juli en augustus tussen 11.00 uur en 17.00 uur mogen door de Dorpsgracht geen boten varen die breder zijn dan 1,80 meter. Dit geldt tussen de Volkensvaart (paal 5) en de Molenvaart (paal 1). Ontheffing van dit verbod kan onder bepaalde voorwaarden worden aangevraagd. U kunt de ontheffing breedtebeperking online aanvragen.

Voorwaarden voor verhuurondernemers

 • De eigenaar van het bedrijf moet met het bedrijf geregistreerd zijn in het Handelsregister.
 • De maximale breedte van een rondvaartboot waarvoor ontheffing wordt aangevraagd bedraagt 2,55 m.
 • De maximale breedte van een verhuurboot waarvoor ontheffing wordt aangevraagd bedraagt 2,10 m.

Voorwaarden voor inwoners van Giethoorn

 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op een adres dat ligt in het gebied zoals aangegeven op de kaart (pdf, 6,9 MB).
 • U beschikt over een eigen ligplaats of een van een derde gehuurde ligplaats.
 • De ontheffing geldt voor alle mensen die op het adres staan ingeschreven.

Voorwaarden voor uitvoering van werkzaamheden

Moet u voor het uitvoeren van werkzaamheden varen in de Dorpsgracht met een vaartuig dat breder is dan 1,80 meter? Dan kunt u een ontheffing aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent rietsnijder, aannemer of bevoorrader.
 • U kunt zonder ontheffing uw werk niet uitvoeren in de zone van de breedtebeperking.
Kosten

Kosten voor aanvraag

Het aanvragen van een vaarvergunning, ontheffing breedtebeperking en ontheffing elektrisch varen kost geld. De kosten in 2021 zijn:

 • aanvraag vaarvergunning € 261,95
 • bedrag per verhuur- en rondvaartboot opgenomen in vaarvergunning € 65,45
 • kentekens, per boot 2 stuks € 30,-
 • aanvraag ontheffing breedtebeperking per boot € 42,95
 • aanvraag ontheffing elektrisch varen per boot € 42,95

Botenverhuur- en rondvaartbedrijven die beschikten over een vaarvergunning afgegeven onder de Vaarverordening Steenwijkerland 2006 hoeven geen leges te betalen voor het aanvragen van de nieuwe vaarvergunning. En voor het aantal boten opgenomen in de oude vaarvergunning. Dit geldt zolang de nieuwe aanvraag overeenkomt met de eerder afgegeven vergunning. Wel moet u de kosten betalen voor nieuwe kentekens, de ontheffing breedteperking en de ontheffing elektrisch varen.

Vermakelijkheidsbelasting per boot

Vanaf 1 januari 2021 zijn botenverhuurbedrijven en bedrijven met rondvaartboten verplicht om vermakelijkheidsbelasting te betalen wanneer gebruik wordt gemaakt van de Dorpsgracht tussen Volkensvaart (paal 5) en de Molenvaart (paal 1). Ook vakantieparken en bed & breakfast’s die boten beschikbaar stellen aan hun gasten moeten deze belasting betalen. Deze belasting wordt per boot geheven wanneer deze minimaal 1 keer gebruik maakt van de Dorpsgracht. Registratie gebeurt door middel van het scannen van het kenteken dat op de verhuur- en/of rondvaartboot bevestigd is. In oktober van het lopende jaar ontvangt u hiervoor automatisch een aanslag.

Voor 2021 is de vermakelijkheidsbelasting per kalenderjaar:

 • houten punter € 50,-
 • rondvaartboot € 500,-
 • verhuurboot met een breedte tot en met 180 cm € 500,-
 • verhuurboot met een breedte groter dan 180 cm € 1.500,-
 • motorvaartuig met een breedte tot en met 180 cm, niet zijnde een houten punter, rondvaartboot of verhuurboot
  € 500,-
 • motorvaartuig met een breedte groter dan 180 cm, niet zijnde een houten punter, rondvaartboot of verhuurboot € 1.500,-


Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.

Meer informatie over het vaar- en verhuurbeleid.