Varen in Steenwijkerland

Ieder bedrijf dat boten verhuurt voor dagrecreatie, of rondvaarten verzorgt, heeft een vaarvergunning nodig. Dit geldt ook voor vakantieparken en bed & breakfasts die boten beschikbaar stellen aan hun gasten.

Elektrisch varen verplicht

Boten die door een bedrijf worden ingezet of verhuurd zijn verplicht elektrisch te varen.

Breedtebeperking

Er geldt een breedtebeperking voor de Dorpsgracht in Giethoorn. De breedtebeperking geldt voor boten van zowel bedrijven als inwoners. Ook voor de breedtebeperking kan een ontheffing worden aangevraagd. Lees hieronder hoe u een ontheffing kan aanvragen.

 

Vaarvergunning

U kunt de vaarvergunning online aanvragen.

Vaarvergunning aanvragen

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een nieuwe vaarvergunning moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het verhuur- of rondvaartbedrijf voldoet aan het bestemmingsplan.
 • U beschikt over eigen water om de boten af te meren.
 • Het verkeer op het water en land wordt niet in gevaar gebracht door het afmeren van de boten.

Ontheffing elektrisch varen

Boten die voor het bedrijf worden ingezet of verhuurd zijn verplicht om elektrisch te varen. Vanaf 1 januari 2023 moeten alle verhuurboten elektrisch varen. Alle rondvaartboten moeten vanaf 1 januari 2031 elektrisch varen. De ontheffing van de verplichting om elektrisch te varen kon tot uiterlijk 31 december 2021 aangevraagd worden. Alle verhuur- en rondvaartboten die vanaf 1 januari 2022 aangevraagd worden moeten elektrisch varen.

Afmeren in gemeentelijk water verboden

Het is voor rondvaartboten en verhuurboten verboden om hun boten aan te leggen in het openbaar vaarwater van de Dorpsgracht, Jan Hozengracht, Jan Bolsvaart, Smitsvaart en de Cornelisgracht. Van dit verbod wordt alleen ontheffing gegeven als de gemeente voor 1 juli 2020 schriftelijk toestemming heeft gegeven voor het afmeren in deze grachten en vaarten, zoals bijvoorbeeld met de vergunning op basis van de vaarverordening 2006.

Ontheffing breedtebeperking Dorpsgracht Giethoorn

Op officiële feestdagen en in de maanden juli en augustus tussen 11.00 uur en 17.00 uur mogen door de Dorpsgracht geen boten varen die breder zijn dan 1,80 meter. Dit geldt tussen de Volkensvaart (paal 5) en de Molenvaart (paal 1). Van dit verbod kan in bepaalde gevallen en voorwaarden ontheffing worden afgegeven.

Elektrisch varen

Verhuur- en rondvaartboten die voor het bedrijf worden ingezet of verhuurd zijn verplicht om elektrisch te varen.

Ontheffing breedtebeperking Dorpsgracht Giethoorn

Op officiële feestdagen en in de maanden juli en augustus tussen 11.00 uur en 17.00 uur mogen door de Dorpsgracht geen boten varen die breder zijn dan 1,80 meter. Dit geldt tussen de Volkensvaart (paal 5) en de Molenvaart (paal 1). Ontheffing van dit verbod kan onder bepaalde voorwaarden worden aangevraagd. U kunt de ontheffing breedtebeperking online aanvragen.

Voorwaarden voor verhuurondernemers

 • De eigenaar van het bedrijf moet met het bedrijf geregistreerd zijn in het Handelsregister.
 • De maximale breedte van een rondvaartboot waarvoor ontheffing wordt aangevraagd bedraagt 2,55 m.
 • De maximale breedte van een verhuurboot waarvoor ontheffing wordt aangevraagd bedraagt 2,10 m.

Voorwaarden voor inwoners van Giethoorn

 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op een adres dat ligt in het gebied zoals aangegeven op de kaart (pdf, 6,9 MB).
 • U beschikt over een eigen ligplaats of een van een derde gehuurde ligplaats.
 • De ontheffing geldt voor alle mensen die op het adres staan ingeschreven.

Voorwaarden voor uitvoering van werkzaamheden

Moet u voor het uitvoeren van werkzaamheden varen in de Dorpsgracht met een vaartuig dat breder is dan 1,80 meter? Dan kunt u een ontheffing aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent rietsnijder, aannemer of bevoorrader.
 • U kunt zonder ontheffing uw werk niet uitvoeren in de zone van de breedtebeperking.
Kosten

Kosten voor aanvraag

Het aanvragen van een vaarvergunning en een ontheffing breedtebeperking kost geld. De kosten in 2024 zijn:

 • aanvraag vaarvergunning € 275,-
 • bedrag per verhuur- en rondvaartboot opgenomen in vaarvergunning € 68,70
 • kentekens, per boot 2 stuks € 31,50
 • wijzigen vaarvergunning € 275,-
 • aanvraag ontheffing breedtebeperking dorpsgracht Giethoorn per boot € 45,10

Voor de bewoners van Giethoorn en omgeving worden geen kosten in rekening gebracht voor de ontheffing breedtebeperking.

Vermakelijkhedenretributie (vaarbelasting) per boot

Vanaf 1 januari 2021 zijn botenverhuurbedrijven en bedrijven met rondvaartboten verplicht om vaarbelasting te betalen wanneer gebruik wordt gemaakt van de Dorpsgracht tussen Volkensvaart (paal 5) en de Molenvaart (paal 1). Ook vakantieparken en bed & breakfast’s die boten beschikbaar stellen aan hun gasten moeten deze belasting betalen. Deze belasting wordt per boot geheven wanneer deze minimaal 1 keer gebruik maakt van de Dorpsgracht. Registratie gebeurt door middel van het scannen van het kenteken dat op de verhuur- en/of rondvaartboot bevestigd is. In oktober van het lopende jaar ontvangt u hiervoor automatisch een aanslag.

Bekijk de tarieven per kalenderjaar.​​​

Register vaarvergunningen gemeente Steenwijkerland

In het register zijn alle vaarvergunningen opgenomen die zijn afgegeven onder de Vaarverordening Steenwijkerland 2021. Vanwege privacyregels zijn hierin alleen de namen van de vergunninghouders en de uitgegeven kentekens opgenomen. De vaarvergunningen zijn afgegeven aan bedrijven voor het verhuren van boten en het verzorgen van rondvaarten. Daarnaast zijn er vergunningen verleend aan vakantieparken, bed & breakfasts en zomerhuizen voor het in gebruik geven van boten.

Bekijk het volledige register van verleende vaarvergunningen (pdf, 463 KB)


Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.

Meer informatie over het vaar- en verhuurbeleid.