Zaken doen met de gemeente

Gemeenten zijn belangrijke opdrachtgevers voor veel bedrijven. Hier vindt u informatie over de manier waarop de gemeente Steenwijkerland opdrachten plaatst bij het (plaatselijke) bedrijfsleven. Ook worden hier met enige regelmaat aanbestedingen gepubliceerd.

 • Aanbestedingen

  De gemeente Steenwijkerland publiceert hier meervoudig onderhandse aanbestedingen vanaf € 25.000,- (met uitzondering van aanbestedingen voor het inhuren van tijdelijk personeel). Wilt u automatisch op de hoogte gehouden worden van nieuwe aanbestedingen? Ga hiervoor op onze website naar 'Over Steenwijkerland' en daarna naar ''Nieuws'. Hier kunt u zich aanmelden voor een of meerdere nieuwsbrieven van de gemeente waaronder de nieuwsbrief 'Aanbesteden'.

  Openbare aanbestedingen worden gepubliceerd op het landelijke publicatieplatform TenderNed (www.tenderned.nl).

  Aanbestedingen voor het tijdelijk inhuren van personeel worden uitgevoerd via de inhuurdesk van de Talentenregio. Meer informatie hierover vindt u op www.talentenregiohuurtin.nl

 • Aanbestedingswet- en regelgeving

  In tegenstelling tot private ondernemingen zijn gemeenten niet volledig vrij om te beslissen met wie en onder welke voorwaarden zij zaken willen doen. Op dit gedeelte van de site vindt u informatie over de voor gemeenten geldende wet- en regelgeving op het gebied van inkopen en aanbesteden.

 • Gemeentelijk beleid

  10 april 2024

  De gemeente Steenwijkerland wil een integere en doelmatige opdrachtgever zijn. Dit betekent dat de gemeente wet- en regelgeving naleeft en efficiënt en effectief gemeentelijke middelen inzet. Dit bereiken we door het vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dit beleid is uitgewerkt in het inkoop- en aanbestedingsprotocol.

 • Algemene voorwaarden

  28 december 2023

  Bij het inkopen van goederen (leveringen) of diensten maken wij gebruik van algemene inkoopvoorwaarden. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze inkoopvoorwaarden. Ook kunt u hier de inkoopvoorwaarden downloaden (pdf).

 • Paritair opgestelde algemene voorwaarden

  Conform voorschrift 3.9C van de Gids Proportionaliteit past de gemeente Steenwijkerland bij het aanbesteden van overeenkomsten waarvoor algemene voorwaarden bestaan die paritair zijn opgesteld deze voorwaarden (in principe) integraal toe. Het feit dat dergelijke voorwaarden zijn opgesteld door (belangrijke) vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers geeft aan dat het gaat om een evenwichtig pakket aan voorwaarden. Projectspecifieke omstandigheden kunnen het wenselijk maken om van de paritaire voorwaarden af te wijken. In voorkomende gevallen zal de afwijking gemotiveerd worden in de aanbestedingsdocumenten.

 • Klachtenmeldpunt aanbestedingen

  Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over de manier waarop de gemeente Steenwijkerland handelt tijdens een aanbestedingsprocedure. In dat geval kunt u een klacht indienen bij het 'Klachtenmeldpunt aanbestedingen'. Op dit deel van de gemeentelijke website vindt u informatie over de klachtenregeling. Hierbij wordt onder andere ingegaan op vragen zoals 'Wie kan er een klacht indienen?' 'Wat zijn klachten en waarover kan geklaagd worden?' en 'Hoe kan ik een klacht indienen?'. Ook kan hier het gemeentelijke beleid over klachten bij aanbesteding gedownload worden.

 • Inkoop zorg