Meervoudig onderhandse aanbesteding: Groot onderhoud asfaltverharding 2024

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor Groot Onderhoud Asfaltverhardingen 2024.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • het maken van bakfreesvakken (ca. 4.000 m2); 
  • profielfrezen asfaltverhardingen (ca. 20.000 m2); 
  • aanbrengen asfaltverhardingen (ca. 3.500 ton);
  • aanbrengen oppervlakbehandelingen (ca. 30.000 m2); 
  • aanbrengen bermverharding (ca. 6.000 m); 
  • aanstraten aansluitende wegen en inritten; 
  • afwerken bermen; 
  • overige bijkomende werkzaamheden.

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk 17 april 2024 11.00 uur online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum 17 april 2024
CPV: 45