Meervoudig onderhandse aanbesteding: Opstellen visie op herontwerp stationsgebouw te Steenwijk

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de levering van een dienst waarbij de opdrachtnemer gevraagd wordt haar visie te geven op het herontwerpen van het bestaande stationsgebouw.

De opdracht betreft het leveren van een dienst waarbij wij vragen om een visie op het herontwerpen van het huidige stationsgebouw. Het stationsgebouw zal worden opgewaardeerd tot een veilige en aangename plek, waarbij uitgegaan wordt van behoud van het bestaande gebouw en doorvoeren van aanpassingen die nodig zijn om het gebouw weer een vitale uitstraling te geven voor een periode van minimaal 10 jaar. Voor het herontwerp zijn er financiële en ruimtelijke kaders van toepassing. 

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk vrijdag 3 maart 2023 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 03-03-2023
CPV: 71