Paritair opgestelde algemene voorwaarden

Conform voorschrift 3.9C van de Gids Proportionaliteit past de gemeente Steenwijkerland bij het aanbesteden van overeenkomsten waarvoor algemene voorwaarden bestaan die paritair zijn opgesteld deze voorwaarden (in principe) integraal toe. Het feit dat dergelijke voorwaarden zijn opgesteld door (belangrijke) vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers geeft aan dat het gaat om een evenwichtig pakket aan voorwaarden. Projectspecifieke omstandigheden kunnen het wenselijk maken om van de paritaire voorwaarden af te wijken. In voorkomende gevallen zal de afwijking gemotiveerd worden in de aanbestedingsdocumenten.

Op deze pagina vindt u de paritaire voorwaarden die door de gemeente Steenwijkerland worden toegepast.

UAV 2012

De Uniforme administratieve bepalingen voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken (UAV 2012) zijn regels die gebruikt worden bij aannemingsovereenkomsten in de bouw (niet zijnde geintegreerde contracten) en bij opdrachten voor technische installatiewerken. In de UAV 2012 zijn ook de Uniforme administratieve voorwaarden voor de installatiewerken opgenomen, voorheen de UAV-TI.

Download: UAV 2012 (pdf, 1,9 MB)

UAV-GC 2005

De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen (UAV-GC 2005) zijn regels die gebruikt worden bij de uitvoering van werken waarbij gebruik gemaakt wordt van een Design & Construct contract. Bij een geïntegreerde bouworganisatievorm is Design & Construct de meest toegepaste bouworganisatievorm en contractvorm. De UAV-GC is hier specifiek voor ontwikkeld. Bij geïntegreerde bouworganisatievormen krijgt de opdrachtnemer meer taken en meer verantwoordelijkheid. Bij traditionele bouworganisatievormen ziet de aanbesteder zich als de deskundige partij en houdt de regie van begin tot eind in eigen hand. Voor de bouworganisatievormen DBFM of DBFMO zijn deze gestandaardiseerde juridisch-administratieve voorwaarden niet geschikt.

UAV-GC is een publicatie van CROW, de publicatie is tegen een vergoeding te bestellen op de website van CROW.