Meldingen en klachten

 • Meldingen over openbare ruimte

  Is er iets kapot bij u in de buurt? Is er afval gedumpt? Of is er een gevaarlijke situatie ontstaan, zoals een gat in de weg? Meld het ons meteen. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in. Wij laten u binnen 5 werkdagen weten wat wij met uw melding doen.

 • Gevonden voorwerpen

  Heeft u in de gemeente Steenwijkerland een voorwerp gevonden? Dan kunt u dit melden via www.verlorenofgevonden.nl

 • Verloren voorwerpen

  Heeft u iets verloren in de gemeente Steenwijkerland? Dan kunt u dit melden via www.verlorenofgevonden.nl U kunt via deze website ook zien of uw voorwerp is gevonden.

 • Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken als dit besluit rechtstreeks gevolgen voor u heeft. Dit doet u binnen 6 weken nadat het besluit is bekendgemaakt.

 • Aansprakelijkstelling gemeente

  Heeft u schade opgelopen door gemeentelijk handelen of juist het nalaten daarvan? Bijvoorbeeld door gebreken aan de weg of omdat de gemeente vergeten is om waarschuwingsborden te plaatsen bij een wegopbreking? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

 • Klachten over de gemeente

  Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord hebt gekregen op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is geweest? Dan kunt u online een klacht indienen.