Bezwaar tegen besluit gemeente

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen 6 weken nadat het besluit is verzonden.

Wilt u bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen? Dat kan via de pagina Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen

Stap 1: Bezwaar maken

U kunt online of schriftelijk bezwaar maken. Als u schriftelijk bezwaar maakt, dan schrijft u een brief. Hierin vertelt u waarom u het niet eens bent met het besluit. Zo’n brief noemen we een bezwaarschrift.

Waartegen kunt u bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken tegen een besluit van:

  • het college van burgemeester en wethouders
  • de gemeenteraad
  • de burgemeester

Dit kan een besluit zijn over een aanvraag die u heeft gedaan. Bijvoorbeeld voor een vergunning of een subsidie. U kunt ook bezwaar maken als uw buren een vergunning hebben gekregen voor iets waar u hinder van heeft. Bijvoorbeeld voor de verbouw van hun huis waar u het niet mee eens bent. En ook tegen verkeersbesluiten kunt u bezwaar maken.

Bij wie kunt u bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken bij degene die het besluit genomen heeft. Dat is het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester.

Maak op tijd bezwaar

Zorg ervoor, dat uw bezwaarschrift op tijd bij ons binnen is. Dat moet namelijk binnen 6 weken nadat het besluit is verzonden. Bent u te laat, dan wordt uw bezwaar inhoudelijk niet behandeld.
Als uw bezwaarschrift niet compleet is, dan krijgt u nog de mogelijkheid om het
aan te vullen.

Online of schriftelijk

U kunt online of schriftelijk bezwaar maken.

Online bezwaar maken

Maakt u schriftelijk bezwaar? Dan moet dit in uw bezwaarschrift staan:

  • de datum 
  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt 
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

U stuurt uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Steenwijkerland
Aan: de gemeenteraad of burgemeester en wethouders of de burgemeester 
Postbus 162
8330 AD Steenwijk

Let op: U richt het bezwaarschrift aan één van de genoemde bestuursorganen. In de ondertekening van de ontvangen brief (het besluit) kunt u zien aan wie u het bezwaarschrift kunt richten.
 

Kosten

Het indienen van een bezwaar tegen een besluit van de gemeente is gratis.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, is het besluit waartegen u bezwaar maakt nog steeds geldig. Het kan zijn, dat u een beslissing op uw bezwaarschrift niet kunt afwachten. U kunt dan bij de rechtbank om een ‘voorlopige voorziening’ vragen. Dit is een regeling voor de periode dat uw bezwaarschrift nog in behandeling is. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:
Voorzieningenrechter Overijssel
Zittingsplaats Zwolle
Postbus 10067
8000 GB Zwolle
Dat kan ook digitaal via het Loket Rechtspraak.
 

Stap 2: Wel of geen gesprek vooraf

Nadat u bezwaar heeft gemaakt, nemen we contact met u op. We bespreken dan hoe we uw bezwaar behandelen. Het kan zijn dat we meteen een oplossing vinden. Een verdere afhandeling is dan niet meer nodig.

Als van tevoren al duidelijk is, dat een gesprek niet tot een oplossing zal leiden, sturen we uw bezwaarschrift meteen door naar de commissie bezwaarschriften. In dat geval nemen we geen contact met u op.
 

Stap 3: Behandeling van uw bezwaarschrift

De commissie bezwaarschriften verzamelt zoveel mogelijk informatie over uw zaak. Dat doen zij om zich voor te bereiden op de hoorzitting. Dat is een bijeenkomst waar alle partijen bij aanwezig kunnen zijn en waar iedereen zijn standpunt kan toelichten. U krijgt hiervoor een uitnodiging.

De commissie bezwaarschriften is onafhankelijk. De leden werken niet voor de gemeente. Ze nemen geen besluit, maar geven advies.
 

Stap 4: Besluit op uw bezwaarschrift

U krijgt binnen 12 weken een brief waarin staat welk besluit op uw bezwaarschrift is genomen. En ook waarom. Bij deze brief zit ook het advies van de commissie bezwaarschriften. Het kan zijn, dat dit advies niet is overgenomen. Dat mag. Wél moet dan goed gemotiveerd zijn waarom niet. 

In beroep bij de rechtbank

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u in beroep gaan. Meestal is dat bij de rechtbank Overijssel.
 

Meer informatie

Op de pagina Bezwaarprocedure, hoe werkt het? kunt u alle stappen van de bezwaarprocedure bekijken.

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Het secretariaat van de commissie bezwaarschriften helpt u graag verder. Zij zijn telefonisch te bereiken op het nummer 14 0521 of per e-mail naar info@steenwijkerland.nl ter attentie van secretariaat commissie bezwaarschriften.