Klachten over de gemeente

Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord hebt gekregen op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is geweest? Dan kunt u online een klacht indienen.

Let op: Is er iets kapot bij u in de buurt? Is er afval gedumpt? Of is er een gevaarlijke situatie ontstaan, zoals een gat in de weg? Meld het ons meteen.

Indienen klacht

U kunt online een klacht indienen.

Klacht indienen

Schriftelijk

Het is ook mogelijk schriftelijk een klacht in te dienen. U kunt een brief naar de gemeente sturen. Richt deze brief tot de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. In de brief geeft u een duidelijke omschrijving van uw klacht. De klacht moet in het Nederlands zijn opgesteld. Verder moet u de volgende gegevens in deze brief opnemen:

  • De datum waarop u de brief heeft geschreven;
  • Uw naam en adres;
  • Uw handtekening;
  • Kopieën van eventuele relevante stukken.

Telefonisch

U licht uw klacht toe in een telefoongesprek. Er wordt dan geprobeerd de klacht direct op te lossen. Gaat dat niet naar uw tevredenheid, dan heeft u de mogelijkheid om alsnog een schriftelijke klacht in te dienen.

Ontvangstbevestiging

U krijgt een schriftelijke bevestiging als uw klacht is ontvangen. In deze bevestiging leest u ook over het verdere verloop van de procedure (onder andere de termijnen die in acht genomen moeten worden en wie de klacht behandelt). Neemt de gemeente uw klacht niet in behandeling, omdat deze niet voldoet aan de voorwaarden die de gemeente daaraan stelt? Dan wordt u daarvan binnen 4 weken na ontvangst van de klacht op de hoogte gebracht.

De Nationale ombudsman

Als u een klacht heeft, maakt u eerst gebruik van de klachtenregeling van de gemeente. Pas als u er samen met de gemeente niet uitkomt, kan de Nationale ombudsman uw klacht behandelen.