Toegankelijkheid

De gemeente Steenwijkerland probeert zoveel mogelijk aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2.1 op niveau AA te voldoen. We laten onze website regelmatig toetsen om hier controle op te houden en verbeteringen te kunnen doorvoeren.

Status toegankelijkheidslabel van Website Steenwijkerland. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is door iedereen goed te gebruiken. De gemeente Steenwijkerland besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken.

Maatregelen om deze toegankelijkheid te bevorderen

  • Toetsen / audits: Wij laten onze website regelmatig toetsen door de stichting Accessibility.
  • Training/opleiding: Onze webredacteuren worden regelmatig getraind in het toepassen van de webrichtlijnen.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle nieuwe inhoud op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert wekelijks controles uit op onze website.
  • Inkoop: Wanneer wij een nieuwe website of online functionaliteit aanschaffen dan moet deze voldoen aan de GIBIT inkoopvoorwaarden van gemeenten. Hierin is digitale toegankelijkheid een vereiste.
  • Afspraken met leveranciers: We hebben afspraken gemaakt met onze leveranciers dat websites en online diensten functioneel voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

Onderdelen waarop de website (nog) niet voldoet 

  • Sommige video’s zijn niet toegankelijk. De gemeente Steenwijkerland onderzoekt mogelijkheden om alle video's toegankelijk aan te bieden.
  • Een deel van de pdf’s is niet helemaal toegankelijk.
  • Het raadsinformatiesysteem (RIS) nog niet volledig toegankelijk.
  • Een aantal onderdelen op websites die specifieke diensten en producten aanbieden voldoen nog niet en moeten worden getoetst.

Toelichting Pdf-bestanden

De gemeente Steenwijkerland biedt de mogelijkheid om pdf-bestanden op verzoek toegankelijk te laten maken.De gemeente Steenwijkerland wil de komende jaren zoveel mogelijk pdf-bestanden vervangen door webformulieren en webpagina's die voldoen aan de webrichtlijnen. Als u ondanks de maatregelen die wij nemen een toegankelijkheidsprobleem met een pdf-bestand ervaart op onze website, laat het ons dan weten door het contactformulier in te vullen. Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar het pdf-bestand waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

Ander probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Laat het ons dan weten door het contactformulier in te vullen. Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

Rapport webrichtlijnen

In het webrichtlijnenrapport van Accessibility (pdf) kunt u de onderzoeksresultaten bekijken.

Register van toegankelijkheidsverklaringen

We onderzoeken op dit moment de digitale toegankelijkheid van al onze websites. Waar mogelijk, maken wij (de informatie op) deze websites direct toegankelijk als blijkt dat deze niet toereikend is. Niet overal en voor alles is het mogelijk om de aandachtspunten meteen op te lossen. Maar, we zoeken dan wel naar een oplossing. Welke sites we beheren en hoe toegankelijk deze al zijn leest u in het openbare register van toegankelijkheidsverklaringen.