Toegankelijkheid 2015

De gemeente Steenwijkerland wil volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Toegankelijkheidsverklaring 2015

De gemeente Steenwijkerland besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. Wij gebruiken daarvoor het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website http://www.steenwijkerland.nl. Steenwijkerland.nl voldoet aan Niveau AA van de Webrichtlijnen.

Logo Waarmerk drempelvrij.nl met 3 sterren

Onderzoeksscores

 • Waarneembaar; niveau A 9/9, niveau AA 5/5, totaal 14/14
 • Bedienbaar; niveau A 9/9, niveau AA 3/3, totaal 12/12
 • Begrijpelijk; niveau A 5/5, niveau AA 5/5, totaal 10/10
 • Robuust; niveau A 2/2, niveau AA 0/0, totaal 2/2
 • Universeel; niveau A 9/9, niveau AA 4/4, totaal 13/13

Totaal; niveau A 34/34, niveau AA 17/17, totaal 51/51


Onderdelen die uitgesloten zijn van deze verklaring:

Uitzonderingen en verbeterpunten

Op dit moment voldoen de uitgesloten websites nog niet aan (een aantal) succescriteria. U vindt een overzicht van deze succescriteria op de pagina Succescriteria van Webrichtlijnen waar nog niet aan is voldaan.

Bij het onderzoek naar de toegankelijkheid van de website steenwijkerland.nl is de Tijdelijke Ontheffingslijst van het Waarmerk drempelvrij.nl in acht genomen. Deze lijst bevat op dit moment uitzonderingen voor PDF-documenten en videoformaten.

Pdf's

Specificatie
Pdf-documenten op steenwijkerland.nl.

Oorzaak
De Webrichtlijnen stellen zeer hoge eisen aan pdf-bestanden. De gemeente Steenwijkerland kan niet garanderen dat alle pdf’s op de website aan de Webrichtlijnen voldoen.

Gevolg
Steenwijkerland.nl meent afwijking van de norm voldoende te hebben opgelost door een goed alternatief aan te bieden.

Alternatieven
Als oplossing voor het probleem hanteert de gemeente Steenwijkerland een set met minimale eisen voor pdf’s op de website. Uitgangspunt blijft om pdf’s te publiceren die helemaal aan de Webrichtlijnen voldoen. Indien u een pdf aantreft die niet aan de Webrichtlijnen voldoet dan kunt u via het contactformulier een verzoek indienen om de pdf toegankelijk te maken. Geef in het contactformulier duidelijk aan om welke pdf het gaat.

Maatregelen
Gemeente Steenwijkerland biedt de mogelijkheid om pdf's op verzoek toegankelijk te laten maken.

Planning
De gemeente Steenwijkerland inventariseert de mogelijkheden om in 2016 pdf's te laten voldoen aan de Webrichtlijnen.

Onderbouwing bij deze verklaring

Testresultaten:

 • 5 november 2014: Handmatige inspectie door stichting Accessibility

 • 13 maart 2015: Handmatige inspectie door stichting Accessibility

 • 28 april 2015: Handmatige inspectie door stichting Accessibility

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

 •     Toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door de stichting Accessibility.

 •     Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.

 •     Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten door het contactformulier in te vullen. Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

Overzicht websites die onder onze verantwoording vallen