Succescriteria van Webrichtlijnen waar nog niet aan is voldaan

Een aantal websites van de gemeente Steenwijkerland voldoen nog niet aan (een aantal) succescriteria van de Webrichtlijnen. U vindt een overzicht van deze succescriteria op deze pagina.

Uitgesloten websites

Een aantal websites zijn uitgesloten bij de toegankelijkheidstoets:

Succescriteria waar nog niet aan is voldaan

Op dit moment voldoen de uitgesloten websites nog niet aan (een aantal) succescriteria:

1.2.2, 1.4.3, 2.2.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 3.2.4, U.3.1, U.9.1

 

Succescriterium: 1.2.2: Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Oorzaak:
Het systeem dat de gemeente gebruikt om het Bestuursinformatiesysteem online weer te geven, voldoet niet volledig.

Gevolg:
We voldoen niet aan de regels. Mensen die doof of slechthorend zijn, hebben mogelijk geen toegang tot informatie in de video's op www.steenwijkerland.nl/bis.

Alternatieven:
Er is een beperkt alternatief in de agendastukken en/of besluitenlijsten van de raad.

Maatregelen:
Nog niet bekend.

Planning:
De gemeente Steenwijkerland gaat in 2016 inventariseren wat de mogelijkheden zijn om video's te laten voldoen aan de Webrichtlijnen.

 

Succescriterium: 1.4.3: Contrast (minimum) (Niveau AA) 

Oorzaak:
Niet alle onderdelen op een pagina hebben voldoende contrast.

Gevolg:
We voldoen niet aan deze regel. Hierdoor zijn bepaalde functionaliteiten voor gebruikers met een visuele beperking niet/nauwelijks zichtbaar.

Alternatieven:
-

Maatregelen:
Voorgelegd aan de leverancier die het gaat herstellen.

Planning:
2015

 

Succescriterium: 2.2.1: Timing aanpasbaar (Niveau A)

Oorzaak:
Op deze website wordt gebruik gemaakt van DigiD eenmalig inloggen. Het gebruik hiervan heeft een tijdslimiet.

Gevolg:
We voldoen niet aan deze regels. Sommige mensen kunnen problemen ondervinden omdat zij meer tijd nodig hebben dan beschikbaar is in de sessie.

Alternatieven:
-

Maatregelen:
De gemeente is afhankelijk van de overheid die Digid beheert. Digid is zich bewust van dit probleem.

Planning:
De gemeente is afhankelijk van de overheid die Digid beheert. Digid is zich bewust van dit probleem.

 

Succescriterium: 2.4.2: Paginatitel (Niveau A)

Oorzaak:
Niet alle webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Gevolg:
We voldoen niet aan deze regel.

Alternatieven:
-

Maatregelen:
Voorgelegd aan de leverancier die het gaat herstellen.

Planning:
2015

 

Succescriterium: 2.4.4: Linkdoel (in context) (Niveau A)

Oorzaak:
Bij de zoekresultaten staan een aantal manieren om de zoekresultaten te verfijnen. Er is onvoldoende linkcontext aanwezig om het doel van de links duidelijk te maken.

Gevolg:
We voldoen niet aan deze regel. Het is niet duidelijk wat de links doen die aan de linkerkant van de zoekresultaten worden weergegeven.

Alternatieven:
-

Maatregelen:
Voorgelegd aan de leverancier die het gaat herstellen.

Planning:
2015

 

Succescriterium: 2.4.5: Meerdere manieren (Niveau AA)

Oorzaak:
Bepaalde pagina's staan niet in de sitemap en komen niet in de zoekmachine voor.

Gevolg:
We voldoen niet aan deze regel. Bepaalde pagina's zijn daardoor slechts op 1 manier te bereiken (bijvoorbeeld via de navigatiestructuur van de website).

Alternatieven:
-

Maatregelen:
Voorgelegd aan de leverancier die het gaat herstellen.

Planning:
2015

 

Succescriterium: 3.2.4: Consistente identificatie (Niveau AA)

Oorzaak:
Bepaalde componenten binnen www.steenwijkerland.nl worden niet consistent geïdentificeerd.

Gevolg:
We voldoen niet aan deze regel. Op steenwijkerland.nl en de subsites www.steenwijkerland.nl/kernenenwijken en www.steenwijkerland.nl/duurzaamheid verwijzen de links 'home' naar verschillende pagina's. Bezoekers kunnen hierdoor in verwarring komen.

Alternatieven:
-

Maatregelen:
Voorgelegd aan de leverancier die het gaat herstellen.

Planning:
2015

 

Succescriterium: U.3.1: Gelaagd bouwen (Niveau A)

Oorzaak:
Video's op www.steenwijkerland.nl/bis zijn alleen beschikbaar als een bezoeker Silverlight heeft.

Gevolg:
We voldoen niet aan deze regel. Hierdoor zijn de video's op www.steenwijkerland.nl/bis niet op ieder apparaat te bekijken.

Alternatieven:
-

Maatregelen:
De gemeente gaat met de leverancier overleggen om de video's in een open standaard aan te bieden.

Planning:
2016

 

Succescriterium: U.9.1: Gebruik ten minste open specificaties (Niveau A)

Oorzaak:
Video's op www.steenwijkerland.nl/bis zijn alleen beschikbaar als een bezoeker Silverlight heeft. Silverlight is geen open standaard.

Gevolg:
We voldoen niet aan deze regel. Hierdoor zijn de video's op www.steenwijkerland.nl/bis niet op ieder apparaat te bekijken.

Alternatieven:
-

Maatregelen:
De gemeente gaat met de leverancier overleggen om de video's in een open standaard aan te bieden.

Planning:
2016