Demonstratie of samenkomst

Bent u van plan om op een openbare plaats een demonstratie of samenkomst te houden? Meld dit dan minimaal 48 uur van tevoren bij de gemeente. Voor een demonstratie is geen vergunning nodig. Zaterdagen, zondagen of algemeen erkende feestdagen tellen niet mee in de termijn van 24 uur.

Melden

U kunt online melden dat u een demonstratie of samenkomst wilt houden. We sturen u dan een ontvangstbevestiging van de melding.

 • Zorg ervoor dat u na uw melding telefonisch bereikbaar bent.
 • Over uw melding zal de gemeente advies vragen aan de politie. De burgemeester kijkt samen met de politie of de betoging of demonstratie gehouden kan worden, en wat hiervoor eventueel geregeld moet worden (bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen).
 • Volg tijdens de betoging of demonstratie altijd de aanwijzingen op van de politie.

Voorwaarden

 De voorwaarden voor het houden van een demonstratie zijn:

 • Het is vreedzaam.
 • Het is geen bedreiging voor:
  • de gezondheid
  • het verkeer
  • de openbare orde

Voorschriften of verbod

De burgemeester kan voorwaarden of beperkingen verbinden aan de demonstratie. In bijzondere gevallen kan de burgemeester besluiten om de betoging of demonstratie te verbieden. Daar moet dan een goede reden voor zijn, bijvoorbeeld risico's voor ieders veiligheid of gezondheid.

Actuele ontwikkelingen

De afwegingen over de voorwaarden waaronder uw demonstratie plaats kan vinden, zijn afhankelijk van de actualiteit. Zeker ten tijde van een globale pandemie. Deze afweging wordt daarom op een laat moment gemaakt, om zoveel mogelijk recht te doen aan de omstandigheden van dat moment (bijvoorbeeld coronamaatregelen). Het kan daarom voorkomen dat uw demonstratie, hoewel tijdig aangemeld, in een latere fase alsnog beperkingen krijgt opgelegd.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.