Activiteiten

Hier vindt u informatie over alle activiteiten die het gemeentearchief organiseert.

Dag van de Geschiedenis

Datum: zaterdag 15 oktober 2022 van 10.00 tot 16.00 uur

Locatie: Henric de Cranestraat 41, 8374 KK, Kuinre

Aanmelden

U kunt zich online aanmelden via onderstaande button.

Aanmelden voor Dag van de Geschiedenis

De toegang is gratis. 

Wat een ramp!

Het thema van de landelijke Maand van de Geschiedenis is Wat een ramp! Rampen zijn van alle tijden. Pandemieën, oorlogen of schipbreuken. Ze waren er vroeger en nu nog steeds. In de 16e en 17e eeuw werd de Friese waterlinie gebouwd om aanvallen, rampen, voor te kunnen zijn. De schans van Kuinre was hier onderdeel van. In 1672 viel Bommen Berend, de bisschop van Münster, Nederland binnen en veroverde de schans. Een ramp voor Nederland? Of toch niet? Dankzij het hevige verzet vanaf de Friese waterlinie kon Bommen Berend niet doortrekken naar het noorden van Nederland. Kuinre lag voor de drooglegging van de polder aan de Zuiderzee. De zee was alles behalve veilig. Ondiep vaarwater, zandbanken en weersveranderingen zorgden voor vele scheepsrampen. 

Programma

10:00 - 16:00 uur. Beat Bommen Berend Escaperoom Experience

10:00 - 11:00 uur  Vaarsafari met de Kuunderpunter KU-11 is VOL. Ook de vaarsafari van 11.15 uur is VOL. 

10:00 - 11:00 uur / 11:15 - 12:15 uur Rondleiding door het historisch centrum van Kuinre

12:00 - 13:30 uur Eten van 17e eeuwse Kuunderse Klonten

13:30 - 14:00 uur Openingswoord door wethouder Trijn Jongman-Smit en een update door medewerkers van het gemeentearchief over huidige projecten

14:00 - 14:45 uur Lezing Karst Berkenbosch: de Friese Waterlinie

15:00 - 15:45 uur Lezing Dr. Yftinus T. van Popta: In de problemen! De verhalen achter de scheepswrakken en scheepsrampen van de Zuiderzee

Beat Bommen Berend Escaperoom Experience

Kruip met de Escaperoom Experience 'Beat Bommen Berend' in de huid van de Overijsselse bevolking die in 1672 de inval en bezetting van dichtbij meemaakt. Gebruik je historische kennis en puzzelvaardigeden om Bommen Berend te verslaan.

Beat Bommen Berend is een leuke en leerzame beleving voor iedereen vanaf 10 jaar. Je speelt 'Beat Bommen Berend' samen, met minimaal twee en maximaal vier personen tegelijk. Het spel duurt ca. 20 minuten. 

Beat Bommen Berend is op initiatief van de IJsselacademie ontwikkeld door Beeldbouw en mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel, ANNO en de Gemeente Ommen. 

De Friese Waterlinie

De Friese Waterlinie bestaat uit een aantal schansen achter de riviertjes De Lende en De Tsjonger en in het natte veengebied in het oosten van Friesland. Door land onder water te zetten tussen de verschillende versterkingen spreekt men van een waterlinie. 

In april 1672 verklaart koning Lodewijk de XIV van Frankrijk de oorlog aan de Republiek der zeven verenigde Nederlanden. Wij hebben hier vooral te maken met de bisschop van Münster: Bernard von Galen bijgenaamd Bommen Berend. Op 1 juni valt Bommen Berend Overijssel binnen. Hans Willem van Aylva, de opperbevelhebber van de Friese troepen heeft op dat moment de leiding over de verdediging van de IJssellinie. Omdat de Staten van Overijssel zich dreigen over te geven verlaat Van Aylva op 24 juni met zijn troepen Overijssel en brengt zijn troepen achter de rivieren De Lende en De Tsjonger. Tot tweemaal toe vindt er daarna een aanval plaats op de schans bij Kuinre, die na de overgave van Overijssel bezet is door de Münsterse troepen. Gelukkig voor Friesland besluit Bommen Berend Groningen (o.l.v. Carl von Rabenhaupt) aan te vallen. 

In de problemen! De verhalen achter de scheepswrakken en scheepsrampen van de Zuiderzee

Dr. Y. (Yftinus) T. van Popta

Eeuwenlang was de Zuiderzee het maritieme knooppunt van Nederland: vele duizenden schepen hadden deze binnenzee nodig om hun bestemming in Nederland te bereiken. Ze kwamen daar echter lang niet allemaal aan, want het gevaar lag altijd op de loer. Ondiep vaarwater, zandbanken en plotselinge weersveranderingen zorgden voor vele scheepsrampen. Niet voor niets is Flevoland dan ook het grootste scheepskerkhof op land ter wereld: tot nu toe zijn ruim 450 scheepswrakken in de voormalige zeebodem aangetroffen. 

Van de meeste wrakken weten we alleen objectieve gegevens zoals het scheepstype en de ondergangsperiode, waardoor het vrij statische houten constructies blijven. Dat neemt niet weg dat achter ieder wrak een persoonlijk verhaal schuilgaat van een ramp en leed. Om dat te kunnen achterhalen, moeten we allereerst de identiteit (naam) van het wrak en de opvarenden vaststellen, wat veelal onmogelijk blijkt te zijn. Lukt het wel, dan ontstaan zeer levendige en persoonlijke verhalen over wat zich ooit op het water afspeelde. Van Popta zal dit illustreren aan de hand van verschillende voorbeelden uit Flevoland en de omgeving van Kuinre.

Dr. Yftinus van Popta is als maritiem archeoloog gespecialiseerd in het identificeren van scheepswrakken en het reconstrueren van het maritieme landschap. In oktober 2020 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift When the Shore becomes the Sea dat zich richt op het verdronken land van de Zuiderzee. In de afgelopen jaren heeft hij verschillende Zuiderzeewrakken geïdentificeerd, waarna het mogelijk werd om de rampen van deze schepen te reconstrueren. 
 

Dag van de Geschiedenis op 15 oktober 2022
Download de flyer (2 MB).

Zesdelige cursus Oud schrift (beginners)

In de cursus Oud schrift leert u oude handschriften lezen en begrijpen.Cursus Oud schrift lezen (beginners)

De cursus in volgeboekt!
 
Doet u onderzoek in de archieven en lukt het niet altijd om de oude handgeschreven teksten te lezen? Dan is deze cursus wat voor u! In 6 lessen leert u oude teksten uit de 16e tot en met de 17e eeuw lezen en begrijpen. De teksten en bronnen komen uit ons eigen archief. Deze cursus is ontwikkeld voor volwassenen. U heeft geen voorkennis nodig om mee te doen.

Bent u zo enthousiast dat u thuis alvast wil oefenen? Op de website Wat staat daer? staan wat oefeningen om mee te beginnen. 

Praktische informatie

Cursusleider: Jos Mooijweer

Cursusdata:

  • 27 september 2022, 19.30 uur - 21.30 uur
  • 11 oktober 2022, 19.30 uur - 21.30 uur
  • 25 oktober 2022, 19.30 uur - 21.30 uur
  • 8 november 2022, 19.30 uur - 21.30 uur
  • 22 november 2022, 19.30 uur - 21.30 uur
  • 29 november 2022, 19.30 uur - 21.30 uur

Kosten: € 65,- 

Aantal deelnemers: minimaal 10 personen, maximaal 15 personen

Locatie: gemeentehuis Steenwijkerland, Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk

De cursus is volgeboekt. U kunt zich niet meer aanmelden.

Wilt u meer informatie? Stuur een mail naar gemeentearchief@steenwijkerland.nl