Bezoek het archief

Het is mogelijk een bezoek te brengen aan het gemeentearchief

In ons gemeentearchief wordt maar liefst 2.000 strekkende meter archief beheerd. Als gevolg van diverse gemeentelijke herindelingen zijn de archieven van vijftien voormalige gemeenten bij ons opgeslagen. Het gemeentearchief is echter meer: bij ons kunt u ook de archieven raadplegen van verschillende particuliere archiefvormers die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de gemeente. Onder het kopje particuliere archieven kunt u hier meer informatie over vinden.

We werken voortdurend aan het toegankelijk maken van meer archieven. Via internet kunt u onze inventarissen raadplegen. Wilt u een aanvraag doen voor archiefonderzoek, gebruik dan onderstaande formulieren. Wilt u weten wat de kosten hiervoor zijn, bekijk dan het tarievenoverzicht.

Bezoek gemeentearchief alleen op afspraak: update i.v.m. het coronavirus

Vanaf 2 juni 2020 is onze studieruimte weer open voor bezoek op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. Bezoeken kan alleen op afspraak! U kunt een afspraak maken door te bellen via 14 0521 en te vragen naar een medewerker van het gemeentearchief, of door een e-mail te sturen naar gemeentearchief@steenwijkerland.nl. Wij kunnen i.v.m. de beperkte ruimte maximaal 2 personen afkomstig uit hetzelfde huishouden ontvangen. Kom daarom nooit met meer personen dan u heeft afgesproken.

Bereid uw bezoek zo goed mogelijk voor. Wij vragen u om vooraf door te geven welke stukken u wilt inzien. U kunt de inventarissen via onze website raadplegen om te bekijken welke stukken u wilt inzien. Heeft u vragen over het zoeken naar archiefstukken in onze inventarissen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Blijf thuis als u, of een huisgenoot, zich ziek voelt. Wacht met het plannen van een bezoek tot de klachten weg zijn.

Niet in staat om zelf naar het archief te komen?

Als u niet in staat bent om naar het gemeentearchief te komen voor uw onderzoek, dan kunnen wij dat onderzoek ook voor u uitvoeren. U kunt hiervoor een verzoek om archiefonderzoek indienen. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Als u archiefstukken die nog geen 110 jaar oud zijn digitaal wenst wenst in te zien, verzoeken wij u om een digitaal registratieformulier in te vullen. De medewerkers kunnen u informeren over de mogelijkheden en kosten van het digitaliseren van stukken.

Bezoekersreglement

In onze studiezaal is een bezoekersreglement geldig. Dit reglement vindt u op de website van overheid.nl. Archiefstukken van na 1850 kunnen wij voor u kopiëren. U mag ook zelf zonder flits foto's maken van onze archiefstukken, ook van die van voor 1850.