Bezoek het archief

Het is mogelijk een bezoek te brengen aan het gemeentearchief

In ons gemeentearchief wordt maar liefst 2.000 strekkende meter archief beheerd. Als gevolg van diverse gemeentelijke herindelingen zijn de archieven van vijftien voormalige gemeenten bij ons opgeslagen. Er is echter meer dan alleen overheidsarchief: bij ons kunt u ook de archieven raadplegen van verschillende particuliere archiefvormers die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de gemeente. Bijvoorbeeld archieven van verenigingen zoals Vereniging Fredeshiem/Stichting Friesch Doopsgezind broederschapshuis of kerken zoals de Grote of St. Clemenskerk in Steenwijk. Heeft u zelf een archief welke een goed beeld geeft van de geschiedenis van de gemeente en zoekt u daar een plekje voor? Neemt u dan contact op met de gemeentearchivaris.

We werken voortdurend aan het toegankelijk maken van meer archieven. Via onze website kunt u onze inventarissen raadplegen. Wilt u een aanvraag doen voor archiefonderzoek, gebruik dan het formulier 'Archiefonderzoek aanvragen'. Wilt u weten wat de kosten hiervoor zijn, bekijk dan het tarievenoverzicht.

Update i.v.m. het coronavirus: studieruimte gesloten

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen is onze studieruimte gesloten. Neem bij vragen contact op door te bellen met 14 0521 en te vragen naar een medewerker van het gemeentearchief, of door een e-mail te sturen naar gemeentearchief@steenwijkerland.nl

Niet in staat om zelf naar het archief te komen?

Als u niet in staat bent om naar het gemeentearchief te komen voor uw onderzoek, dan kunnen wij dat onderzoek ook voor u uitvoeren. U kunt hiervoor een verzoek om archiefonderzoek indienen. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Als u archiefstukken die nog geen 110 jaar oud zijn digitaal wenst wenst in te zien, verzoeken wij u om een digitaal registratieformulier in te vullen. De medewerkers kunnen u informeren over de mogelijkheden en kosten van het digitaliseren van stukken.

Bezoekersreglement

In onze studiezaal is een bezoekersreglement geldig. Dit reglement vindt u op de website van overheid.nl.

Contactgegevens

Voor alle contactgegevens van het gemeentearchief kunt u kijken op deze webpagina.