Bezoek het archief

Het is mogelijk een bezoek te brengen aan het gemeentearchief

In ons gemeentearchief wordt maar liefst 2.000 strekkende meter archief beheerd. Als gevolg van diverse gemeentelijke herindelingen zijn de archieven van vijftien voormalige gemeenten bij ons opgeslagen. Het gemeentearchief is echter meer: bij ons kunt u ook de archieven raadplegen van verschillende particuliere archiefvormers die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de gemeente. Onder het kopje particuliere archieven kunt u hier meer informatie over vinden.

We werken voortdurend aan het toegankelijk maken van meer archieven. Via internet kunt u onze inventarissen raadplegen. Wilt u een aanvraag doen voor archiefonderzoek, gebruik dan onderstaande formulieren. Wilt u weten wat de kosten hiervoor zijn, bekijk dan het tarievenoverzicht.

Bezoek het gemeentearchief

Het is mogelijk een bezoek te brengen aan het gemeentearchief tijdens onze openingstijden. Onze medewerkers helpen u graag. Wij werken op afspraak. Dan kunnen wij archiefstukken van te voren voor u opzoeken en klaarleggen. U kunt zelf al veel voorwerk doen door onze inventarissen te raadplegen via zoeken algemeen.

Niet in staat om zelf naar het archief te komen?

Als u niet in staat bent om naar het gemeentearchief te komen voor uw onderzoek, dan kunnen wij dat onderzoek ook voor u uitvoeren. U kunt hiervoor een verzoek om archiefonderzoek indienen. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Bezoekersreglement

In onze studiezaal is een bezoekersreglement geldig. Dit reglement vindt u op de website van overheid.nl. Archiefstukken van na 1850 kunnen wij voor u kopiëren. U mag ook zelf zonder flits foto's maken van onze archiefstukken, ook van die van voor 1850.