Huizen en gebouwen

Onze bouwdossiers zijn digitaal op te zoeken en ter inzage aan te vragen. U kunt de dossiers dan bekijken in de studiezaal van het gemeentearchief.

Oude bouwtekening voor uitbreiding van School B in Steenwijk

 

Hoe werkt het?

Vanaf 1 januari 2017 zijn de bouwdossiers in te zien in de studieruimte van het gemeentearchief. Aan de hand van de adresgegevens kunt u zoeken naar het pand waarvan u de bouwdossier(s) wilt inzien. U krijgt dan een overzicht van de verleende bouwvergunningen. Bij elk dossier staan icoontjes. Door op het meest rechter icoontje ‘bestellen’ te klikken, vraagt u een dossier ter inzage aan.

Uw aanvraag komt vervolgens binnen bij de medewerkers van het gemeentearchief, die de dossiers voor u opzoeken en klaarleggen. Zij nemen vervolgens contact met u op om een afspraak te maken om de dossiers in te zien. Met hen kunt u ook regelen dat u tegen vergoeding een kopie van de bouwtekening krijgt.

Oude bouwdossiers

Kunt u een bouwdossier niet vinden, maar vermoedt u dat er wel een dossier moet zijn, neem dan telefonisch contact op via 14 0521 met de medewerkers van het gemeentearchief. Zij kennen het archief goed en weten of en hoe er eventueel nog andere informatie te vinden is.

Andere informatie

Wilt u naast het inzien van bouwdossier ook bouwkundige of juridische informatie over een pand hebben, maak dan een afspraak met een medewerker van de Balie Bouwen en Vergunningen.   

Omgevingsvergunningen

Is er een vergunning aangevraagd na 1 oktober 2010 dan valt deze onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit heet een omgevingsvergunning. De bouwdossiers van de omgevingsvergunningen kunt u niet digitaal opzoeken. U kunt ze alleen opvragen door een e-mail te sturen naar info@steenwijkerland.nl.

 

Zoeken in bouwdossiers