Onderzoek naar Joodse eigendommen

Welke rol hadden de voorgangers van de gemeente Steenwijkerland toen de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog begon met de onteigening van Joodse eigendommen? Welke betrokkenheid was er in de jaren ná de oorlog toen Joodse overlevenden terugkeerden? En, werd er in de jaren na 1945 door de toenmalige gemeenten belastinggeld geïnd bij Joodse eigenaren of hun erfgenamen? Die 3 vragen leidden tot een onafhankelijk onderzoek waarvoor de stichting IJsselacademie in de arm werd genomen. Een onderzoek dat werd begeleid door een klankbordgroep van twee nazaten van Joodse Steenwijkers.

Lees het onderzoeksrapport Roof en rechtsherstel van Joods (on)roerend goed in de gemeente Steenwijkerland tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (pdf, 2,9 MB).