Openbaarheid

Soms mag een (scan van) archiefstuk niet op de website getoond worden omdat er auteursrecht rust. Of er staan persoonsgegevens op het archiefstuk. Op deze pagina leggen we de beperkingen op de openbaarheid uit.

Auteursrecht

Auteursrecht is het recht van de maker om te bepalen hoe, waar en wanneer een werk wordt openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Het auteursrecht vervalt 70 jaar na overlijden van de maker of 70 jaar na publicatie van het werk. Dit betekent voor ons archief dat veel recente foto’s en kunstwerken niet online te zien zijn, behalve als de maker hier toestemming voor geeft. Deze werken kunt u wel bij ons bekijken in de studiezaal.

Lees meer over het auteursrecht.  

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese wet over privacy. De AVG is een wet waar in staat hoe je omgaat met privacygevoelige informatie en met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee je direct of indirect mensen kunt identificeren. Denk aan namen, adres, geboortedatum of een telefoonnummer. Deze gegevens van nog levende personen mogen niet online te zien zijn. Op deze gegevens rust dus een openbaarheidsbeperking.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten aktes en de duur van de openbaarheidsbeperking. Overlijdensakten worden na 50 jaar openbaar, huwelijksakten na 75 jaar en geboorteakten na 100 jaar.

Op sommige archiefstukken staan ‘bijzondere persoonsgegevens’. Dit zijn gegevens over ras, godsdienst, politieke- of seksuele voorkeur. Op deze gegevens rusten een nog zwaardere beperking dan normale persoonsgegevens. Deze worden pas 110 jaar na overlijden van een persoon openbaar gemaakt.

Op de gezinskaarten die gebruikt werden om het bevolkingsregister bij te houden staan bijzondere persoonsgegevens. Deze kunt u dus niet zomaar bekijken. De kaarten werden tussen 1910 1939 gebruikt. Omdat het voor ons niet haalbaar is om te controleren welke kaarten gegevens bevatten van nog levende personen start de duur van de beperking vanaf het jaartal 1939.

Lees meer over de Algemene verordening gegevensbescherming.