Voorouders

Op deze pagina vindt u alle toegangen om te zoeken naar uw voorouders.

Een oude familiefoto

Er zijn een aantal belangrijke bronnen die veel worden gebruikt bij stamboomonderzoek.

Bevolkingsregisters

In deze registers van onze gemeente kunt u online zoeken op personen. Bevolkingsregisters zijn ingevoerd vanaf ca. 1830. In deze registers (boeken) is te lezen wie op welk adres woonde, in welke samenstelling, en ook waar mensen heen verhuisden. Deze voormalige gemeenten zijn ingevoerd:

•    Blankenham (1830-1920)
•    Steenwijk (1830-1920)
•    Kuinre (1831-1920)
•    Giethoorn (1840-1910)
•    Wanneperveen (1830-1910)
•    Blokzijl (1826-1893)
•    Stad Vollenhove (1830-1925)
•    Ambt Vollenhove (1830-1925)
•    Steenwijkerwold (1840-1920)
•    Oldemarkt (1829-1920)

Handige tips voor bij het zoeken in de bevolkingsregisters

Gezinskaarten

Helaas hebben wij de gezinskaarten offline moeten halen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vastgesteld dat kaarten bijzondere persoonsgegevens zoals godsdienstige gezindte kunnen bevatten van nog levende personen en dat deze gegevens niet verstrekt mogen worden. Het is voor ons praktisch niet of nauwelijks mogelijk om uit te zoeken welke gezinskaarten gegevens bevatten van nog levende personen. Daarom nemen wij deze maatregel.

Registers van de burgerlijke stand

Registers van de burgerlijke stand bestaan uit geboorte-, trouw-, en overlijdensakten. De burgerlijke stand is ingevoerd in het jaar 1811. Vrijwilligers van het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle maken de boeken van de burgerlijke stand uit onze gemeente digitaal doorzoekbaar. Van bijna alle voormalige gemeentes zijn de akten voor zover openbaar online te vinden. De voormalige gemeentes Kuinre en Oldemarkt zijn daarop een uitzondering. Op wiewaswie.nl worden updates geplaatst als registers ingevoerd zijn. Voor geboorteaktes geldt in Nederland een openbaarheidsbeperking van 100 jaar, voor huwelijksaktes 75 jaar en overlijdensaktes 50 jaar.

Doop- trouw- en begraafregisters

Voorouders die voor het jaar 1811 geboren zijn, zijn lastiger te vinden. Er werd geen doorlopende bevolkingsadministratie bijgehouden door de overheid. De kerk hield wel administratie bij in de vorm van doop- trouw- en begraafregisters. Van onze gemeente zijn de originele registers te vinden bij het Historisch Centrum Overijssel. Het gemeentearchief beschikt wel over kopieboeken, die in onze studiezaal bekeken kunnen worden.

Overige bronnen

Naast de doop- trouw en begraafregisters zijn er een aantal andere interessante bronnen voor stamboomonderzoek beschikbaar. Hierin kunt u mogelijk voorouders vinden van voor het jaar 1811. Deze bronnen zijn gescand, zodat u ze online kunt raadplegen. Omdat de informatie in deze bronnen veelal slecht leesbaar is, is de informatie op de scans overgetypt. Hierdoor is de informatie digitaal doorzoekbaar en leesbaar. Dit proces heet transcriberen. U kunt van de volgende bronnen de transcripties op onze website lezen:

  • Het burgerboek van Steenwijk
  • Het burgerboek van Blokzijl
  • Monsterrollen
  • Serckeboeck Steenwijk

Daarnaast zijn er van een aantal bronnen waarin u voorouders kunt vinden ook indexen gemaakt. Een index betekent dat niet alles letterlijk is overgetypt, maar alleen de meest belangrijke informatie zodat deze gegevens doorzoekbaar zijn. Voor de volgende bronnen is een index beschikbaar of wordt er aan een index gewerkt: