Voorouders

Op deze pagina vindt u alle toegangen om te zoeken naar uw voorouders.

Hieronder staan een aantal belangrijke bronnen die veel gebruikt worden bij stamboomonderzoek.

Bevolkingsregisters

In deze registers is te lezen wie op welk adres woonde, in welke samenstelling en waar mensen heen verhuisden. De registers van deze voormalige gemeentes zijn online in te zien:

  •           Blankenham (1830-1920)
  •           Blokzijl (1826-1905)
  •           Giethoorn (1840-1910)
  •           Kuinre (1831-1920)
  •           Oldemarkt (1829-1920)
  •           Steenwijk (1830-1920)
  •           Steenwijkerwold (1840-1920)
  •           Ambt Vollenhove (1830-1880)
  •           Stad Vollenhove (1830-1925)
  •           Wanneperveen (1830-1910)

Registers van de burgerlijke stand

De burgerlijke stand is ingevoerd in 1811. De registers bestaan uit geboorte-, trouw- en overlijdensakten. Vrijwilligers van Collectie Overijssel in Zwolle maken de boeken van de burgerlijke stand uit onze gemeente digitaal doorzoekbaar. Van bijna alle voormalige gemeentes zijn de akten voor zover openbaar online te vinden. De site Wiewaswie wordt geüpdatet als nieuwe registers ingevoerd zijn.

Doop-, trouw- en begraafregisters

Voor het jaar 1811 werd er geen doorlopende bevolkingsadministratie bijgehouden door de overheid. De kerk hield wel administratie bij in de vorm van doop-, trouw- en begraafregisters. De originele registers van onze gemeente zijn te vinden bij Collectie Overijssel. Het gemeentearchief beschikt wel over kopieboeken. Deze zijn in de studiezaal te bekijken.

Bekijk de flyer over Doop-, trouw- en begraafregisters (PDF, 1.680 KB)

Gezinskaarten

De gezinskaarten zijn de opvolger van de bevolkingsregisters. Op een gezinskaart staan de gegevens van alle gezinsleden die op hetzelfde adres wonen. Het gezinshoofd staat als eerste genoemd. Dit systeem werd gebruikt van ± 1910 tot 1939, daarna ging men over op persoonskaarten. De gezinskaarten zijn niet in te zien. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft dit bepaald omdat op de kaarten ‘bijzondere persoonsgegevens’ staan. Dit zijn gegevens over godsdienst, politieke-, of seksuele voorkeur. Deze gegevens mogen niet worden verstrekt.

Transcripties van bronnen

Een aantal van onze oudste bronnen voor genealogisch onderzoek kunt op op een bijzondere manier bekijken. Het burgerboek, de Monsterrollen en het Zerckenboek zijn getranscribeerd. U hoeft dus geen oud schrift te lezen om deze bronnen te raadplegen. 

In het burgerboek staan mensen die de eed op het stadsrecht hadden afgelegd. Dit betekende dat ze mochten delen in de voorrechten die zijn stad in de Middeleeuwen door stadsrechten had verkregen, zoals vrijstelling van tolgelden, toegang tot het lidmaatschap van een ambachtsgilde of berechting door de stedelijke rechtbank of het vee laten weiden op de gemeenschappelijke stadsweide (de Meenthe).

Monsterrollen zijn lijsten met de namen van soldaten die dienst namen of aanmonsterden in het Staatse Leger van 1644 tot 1686.

Vroeger werden rijke inwoners in de kerk begraven. In het fraaie Serckeboek (ook wel Zerckenboeck) van de Grote Kerk van Steenwijk staan afbeeldingen van grafzerken van mensen die in de kerk begraven waren, met de namen die daar bij hoorden. De afbeeldingen bevatten vaak familiewapens of huismerken.

 

U kunt hier online zoeken naar personen