Business Club Steenwijkerland en gemeente zetten in op lokale inkoop

De Business Club Steenwijkerland en de gemeente zetten beiden actief in op het inkopen bij ondernemers binnen de gemeente en met succes: gemiddeld wordt 40% lokaal ingekocht en dit vertegenwoordigt een waarde van ruim 15 miljoen euro per jaar.

Business Club Steenwijkerland

De Business Club Steenwijkerland is een belangrijk aanjager van een zo goed mogelijk aanbestedingsbeleid, waarbij lokale bedrijven een eerlijke kans krijgen. Deze lijn is een aantal jaren geleden ingezet en het aanbestedingsbeleid krijgt nu structureel aandacht van deze actieve ondernemersvereniging.

Op onze ledenvergaderingen was het aanbestedingsbeleid een terugkerend agendapunt, ondernemers hadden het gevoel dat zij niet altijd een eerlijke kans maakten. We zijn hierover in gesprek gegaan met de gemeente. Gezamenlijk hebben wij het aanbestedingsbeleid doorgenomen en een aantal verbeteringen doorgevoerd o.a. voor de categorie meervoudig onderhands. Daarnaast staat in het gemeentelijke beleid dat alles wat 1 op 1 mag worden ingekocht in principe lokaal wordt gedaan. Vanuit de Business Club Steenwijkerland houdt onze tenderboard dat goed in de gaten. Wij zijn dan ook erg tevreden dat een groot percentage lokaal wordt ingekocht. Daar willen we de gemeente voor in het zonnetje zetten, dit hebben wij samen voor elkaar gekregen”, vertelt voorzitter Jurjen Helfrich. 

Aandacht voor meer lokale inkoop

De afgelopen jaren zijn verschillende acties in gang gezet om lokale inkoop te bevorderen. Zo hebben de gemeente en BCS samen opgetrokken in het verbeteren van het aanbestedingsbeleid, zijn er informatiebijeenkomsten over aanbesteden georganiseerd voor zowel ambtenaren als ondernemers en is een bedrijvenregister ontwikkeld. In dit register kunnen alle lokale bedrijven zich registreren. 

“Voor ons als gemeente is dit bedrijvenregister een goed hulpmiddel om de juiste bedrijven te vinden voor inkoop en aanbestedingen. Jaarlijks plaatst de gemeente voor ongeveer 38 miljoen aan opdrachten bij bedrijven. Juist in deze tijd van corona is de gemeente er veel aan gelegen inkopen te doen bij lokale ondernemers. De cijfers laten zien dat dit ook lukt”, aldus wethouder Bram Harmsma.

Met lokale inkoop wil de gemeente het ondernemersklimaat in Steenwijkerland stimuleren en de onderlinge samenwerking binnen de gemeente versterken. Uiteraard binnen de kaders die de aanbestedingsregels stellen. 

Bram Harmsma “Door de samenwerking met de Business Club Steenwijkerland hebben we al mooie stappen gezet, maar we blijven ook met elkaar evalueren om te leren hoe het nog beter zou kunnen”.