Digitale bewonersbijeenkomsten over Transitievisie Warmte Steenwijkerland

Op dit moment ligt de ‘Transitievisie Warmte Steenwijkerland’ ter inzage. In deze visie staat voor elke wijk en elke kern in onze gemeente wat de alternatieven kunnen zijn voor het verwarmen en koken zonder aardgas. Deze alternatieven gaan we de komende jaren samen met u als inwoners en ondernemers onderzoeken en bespreken.

Binnenkort organiseren we twee digitale bijeenkomsten over de warmtetransitie: 

•    op donderdagavond 26 augustus van 19.30 tot 21.00 uur
•    op woensdagmiddag 1 september van 15.30 tot 17.00 uur 

Tijdens deze bijeenkomsten leggen we uit wat de Transitievisie Warmte voor Steenwijkerland en voor u betekent. Uiteraard is er ook voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Wilt u bij een van de bijeenkomsten aansluiten? U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar duurzaam@steenwijkerland.nl. Vervolgens krijgt u van ons de codes om via uw computer, tablet of telefoon in te loggen. 

U kunt de Transitievisie Warmte online lezen of inzien bij de balie in het gemeentehuis aan de Vendelweg in Steenwijk.