Hoge tevredenheid over Wmo en Jeugdhulp in Steenwijkerland

Inwoners van Steenwijkerland zijn meer dan tevreden over de kwaliteit van de hulp en ondersteuning die zij krijgen vanuit de Wmo en de Jeugdwet. Dat blijkt uit de hoge rapportcijfers van het cliëntervaringsonderzoek dat de gemeente door een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft laten uitvoeren. Ook de gemeentelijke dienstverlening op de genoemde onderdelen scoort hoog. Wethouder Trijn Jongman is blij met de uitkomsten: ‘Binnen het sociaal domein gebeurt ontzettend veel. Het is continu in beweging. Als gemeente moeten we daar, uiteraard samen met het werkveld, op een goede manier op inspelen. Dat betekent kansen en mogelijkheden benutten, kijken waar het nog beter kan en soms ook lastige keuzes maken. Maar bij alles wat we doen staat als een paal boven water dat we er willen zijn voor onze inwoners. Dat we een vangnet willen bieden. Dat we de zorg en ondersteuning willen geven die nodig is. En dan ben ik inderdaad blij dat onze inwoners dat ook zo ervaren.’

Het voor gemeenten verplichte cliëntervaringsonderzoek is in Steenwijkerland uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau ZorgFocuz. Daarbij is aan inwoners die gebruikmaken van de Wmo of de Jeugdhulp gevraagd hoe zij denken over de kwaliteit van de hulp en ondersteuning en ook over de gemeentelijke dienstverlening. Voor wat betreft de Jeugdhulp zijn de vragen aan zowel de jongeren als aan de ouders/verzorgers gesteld. Deelname aan het onderzoek is op vrijwillige basis. De vragenlijst bestaat voor een deel uit verplichte onderzoeksvragen die vanuit het Rijk zijn opgesteld en voor een deel uit vragen die gemeenten zelf kunnen toevoegen. 

De uitkomsten - Wmo

Steenwijkerland krijgt gemiddeld een 7,9 voor de dienstverlening rondom de Wmo. 90% van de respondenten geeft aan dat ze de ondersteuning van goede kwaliteit vinden. Ook als het gaat om de resultaten die worden behaald met de ondersteuning vanuit de Wmo is er tevredenheid. 92% kan zich beter redden door de ondersteuning en 89% geeft aan een betere kwaliteit van leven te hebben. De mogelijkheid voor onafhankelijke cliëntondersteuning blijkt nog niet zo bekend bij inwoners. 

De uitkomsten - Jeugdhulp

Jongeren geven de gemeente gemiddeld een 8,0 en ouders/verzorgers geven gemiddeld een 7,5 voor de wijze waarop de jeugdhulp geregeld is. 84% van de jonge respondenten zegt dat het beter met hen gaat door de hulp die ze krijgen. Dat beeld wordt herkend door de ouders/verzorgers. Ruim 80% van zowel de jongeren als de ouders geeft aan dat er goed naar hen werd geluisterd en dat zij zich serieus genomen voelen.